Havs- och fiskerifonden

Ett nationellt program för hela landet.

Regionala utvecklingsfonden

Åtta regionala program, ett nationellt och fjorton program över landsgränser.

Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Ett nationellt program för hela landet.

Socialfonden

Ett nationellt program i åtta geografiska regioner.