Artiklar

Artiklar från EU- fonderna och deras program

 • Utvärderingskonferens i februari 2016 kring hur vi tillsammans uppnår Europa 2020- målen

  Havs- och fiskerifonden, Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Regionala utvecklingsfonden, Socialfonden

  Den 4-5 februari 2016 arrangerade förvaltande myndigheter för de fyra Europeiska struktur- och investeringsfonderna en gemensam konferens med syftet att sprida kunskap om utvärdering och lärande.

 • JobbMatchen - bidrar till effektivare matchning

  Socialfonden

  Socialfondsprojektet JobbMatchen - bidrar till effektivare matchning mellan arbetsgivare och arbetssökande i Norrbotten och Västerbotten

 • Klimatsynk- nationellt samarbete för energi och klimat

  Regionala utvecklingsfonden

  Klimatsynk är ett projekt som samordnar alla svenska projekt inom tematiskt mål 4 - stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer .

 • Smarta hälsotekniklösningar på lika villkor

  Regionala utvecklingsfonden

  På Hälsoteknikcentrum Halland driver akademi, företag och samhälle gemensamt utvecklingen för nya, smarta lösningar inom vård och omsorg. Inom projektet Hicube skapas en inkluderande Hälsoinnovationsarena för en mångfald aktörer.

 • Mångväx går från ord till handling

  Regionala utvecklingsfonden

  För att Norrbottens näringsliv ska kunna öka lönsamheten och stärka sin konkurrenskraft behöver fler kvinnor anställas. I projektet Mångväx utvecklar tio små och medelstora industriföretag sin kompetens inom jämställdhet och jämlikhet.

 • Jämställd skogsnäring skapar tillväxt

  Regionala utvecklingsfonden

  Skogsindustrin är en av Sveriges mest ojämställda näringar. I projektet Inkluderande tillväxt i skogssektorn genom innovativ samverkan går näringsliv, akademi och samhälle samman för att bryta gamla mönster.

 • Gender Contact Point öppnar dörren till genusforskningen

  Regionala utvecklingsfonden

  IT-branschen behöver bli mer attraktiv för kvinnor. I Norrbotten startar Luleå tekniska universitet projektet Gender Contact Point . Via en digital plattform ska universitetets genuskunskap och jämställdhetsmodeller bli tillgängliga för länets små och medelstora IT-företag. 

 • Resultaten av EU:s satsningar 2007-2013

  Interreg, Fondgemensamt

  EU-kommissionen har publicerat resultatet av en oberoende utvärdering av EU:s investeringar 2007–2013, med en rapport för varje medlemsland.

 • Östersjöstrategin för nybörjare

  Regionala utvecklingsfonden, Interreg

  Arbetar du med att utveckla din kommun eller region? Är du nyfiken på vad EU:s strategi för Östersjöregionen är och vilken nytta du skulle kunna av den? Då är den här broschyren för dig.

 • Risker och möjligheter med flerfondslösningen inom Lokalt ledd utveckling

  Lokalt ledd utveckling

  Sverige involverar alla de fyra Europeiska struktur- och investeringsfonderna i arbetet med lokalt ledd utveckling. Flerfondslösningen har stor potential, men bär också med sig stora risker. Det menar fyra tjänstemän från EU-kommissionen som alla arbetar inom olika generaldirektorat med Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden.

 • Lokalt ledd utveckling kräver tillit och förståelse

  Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Lokalt ledd utveckling

  140 deltagare från nästan alla EU:s medlemsstater strålade samman i Båstad under två dagar i december för att utbyta erfarenheter av hur leadermetoden fungerar idag och vad som kan göras för att den ska fungera ännu bättre.