Europaforum South Sweden

Gränsöverskridande samverkan i ett föränderligt Europa- Europaforum Småland Blekinge Halland.

Save the date!

Datum: fredag 12 maj 2017

Plats: Elmia Kongress- & Konserthus, Jönköping

Det europeiska samarbetet står inför förändrade förutsättningar, vilket öppnar upp för nya utmaningar och möjligheter på både lokal och regional nivå. Det handlar om till exempel nya villkor för EU-finansiering, behov av samverkan för att klara kompetensförsörjningen samt ökade krav på hållbarhet med anledning av Agenda 2030. Dessutom måste vi förhålla oss till förändrade politiska strukturer både inom EU och i omvärlden.

Vart är EU på väg och vad innebär det egentligen för aktörer i kommuner och regioner? Vid Europaforum Småland Blekinge Halland 2017 lyfter vi dessa frågor genom intressanta föredrag och spännande diskussioner med politiker, forskare och sakkunniga.

Boka in den 12 maj redan nu, program och anmälan kommer senare. Välkomna!

För mer information, kontakta Sofia Wixe, Region Jönköpings län.