Möte för svenska Espon- nätverket

Stockholm

Plats: Nordregio, Stockholm

Tid: 21 april, kl 10.00 - 13.15

Nästa möte för det svenska Espon- nätverket hålls i Nordregios lokaler i Stockholm. Mötet avslutas med Nordregios lunchseminariumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om bl-a specifika geografier i Europa.

Anmälan

Är du intresserad av att delta på nätverksmötet? Ta kontakt med programmets kontaktpunkt på Tillväxtverket. Kontaktuppgifter hittar du här.

Vad är Espon 2020?

ESPON är ett forskningsprogram kring regional utveckling och rumslig planering. Det handlar främst om att göra gemensamma regionala analyser för hela EU. 

Programmet ESPON ska genom olika transnationellt sammansatta forskningsprojekt producera jämförbar information, fakta, analyser och scenarier om utvecklingsförutsättningarna för europeiska regioner, städer och territorier.