Revealing territorial potentials and shaping new policies - Contribution to the post-2020 Cohesion policy debate

Vårens Espon 2020- seminarium kommer att gå av stapeln i Valetta, Malta den 24-25 maj

Plats: Mediterranean Cenference Center, Valetta, Malta

Tid: 24-25 maj 2017

Espon seminariet kommer att bidra till debatten om genomförandet och framtiden för EU:s sammanhållningspolitik genom att lyfta fram och diskutera framtida utmaningar, territoriella potential och nya styrningsmodeller för att uppnå de policymål som finns, både nationellt och regionalt.

Anmälan

Sista anmälningsdag är 10 maj.

Espon 2020

ESPON är ett forskningsprogram kring regional utveckling och rumslig planering. Läs om programmet här.