Urbact City Festival

Save the date för att delta i URBACT city festival 4-5 oktober i Tallinn, Estland

Varannat år sker URBACT City Festival, en möjlighet för dig att utbyta kunskaper med upp till 400 personer inom området hållbar stadsutveckling. Under årets upplaga kommer fokus ligga på goda exempel på integrerad hållbar stadsutveckling och den kommande utlysningen för Transfer Networks/överföringsnätverk.

Festivalen baserars på idén om samskapande, kapacitetsbyggande aktiviteter och lärande. Programmet innehåller interaktiva, utmanande och inspirerande sessioner.

Save the date!

Mer information om konferensen kommer senare men boka redan nu in det i din kalender.