Informationsträff inför ansökan Botnia- Atlantica

Programmet anordnar ett informationsmöte inför höstens ansökningsomgång som är öppen 1 augusti - 13 september 2017.  

När: 30 augusti 2017

Var: Seinäjoki, Finland (programmet ordnar taxiflyg)

Anmälan: senast 22 augusti

Informationsträffar inför ansökan har ordnats i olika delar av programområdet för att underlätta i ansökningsprocessen. Under träffarna har programmet, regler för stödberättigande kostnader och det elektroniska ansökningssystemet presenterats.

Information och anmälan

Agenda för dagen och information hur du anmäler dig hittar du på Botnia- Atlanticas webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster