Seminarium: Vilket ledarskap behövs för en hållbar utveckling i Östersjöregionen?

28 augusti, klockan 17:00 – 19:00
Studio 3, Radiohuset, Oxenstiernsgatan 20, Stockholm

I Östersjöregionen är de gemensamma utmaningarna många, liksom de mål och åtgärder som pekar ut riktningen mot en mer hållbar utveckling. Många är också de olika typer av organisationer som idag bidrar genom projekt, affärsverksamhet och samarbeten. När många aktörer på olika nivåer ska åstadkomma förändring mot gemensamma mål spelar ledarskapet en avgörande roll.

Vad är det för typ av ledarskap som krävs för att Östersjöregionalt samarbete ska fungera? Vilka är utmaningarna med ledarskap i en internationell kontext? Vilka ledare och vilket ledarskap saknas idag – nationellt, regionalt och lokalt? Vilken roll har akademin, näringslivet och civilsamhället? Några framträdande ledare, som verkar för en hållbar utveckling i Östersjöregionen, delar med sig av sina viktigaste erfarenheter.

Medverkar gör: Karsten Thurfjell (moderator), Producent och redaktör, Sveriges Radio; Sophia Bendz, Investeringsrådgivare, Atomico och styrelseledamot i Race for the Baltic; Rosaline Marbinah, Vice-ordförande, LSU - Sveriges Ungdomsorganisationer; Johan Kuylenstierna, VD, Stockholm Environment Institute och Jakob Granit, GD, Havs- och vattenmyndigheten.

Seminariet är ett samarbete mellan Svenska institutet (SI) och Sveriges Radio. Efter seminariet bjuder SI in till ett mingel med dryck och tilltugg!

Varmt välkommen!

Anmäl dig här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster