Northern Periphery and Arctic programme annual event

Blue Opportunities: The Marine Economy in the NPA

Galway, Irland

Temat för årets konferens för Northern Periphery and Arctic programme är Blå tillväxt. Ämnet kommer att diskuteras utifrån frågor som entreprenörskap och innovation kopplat till fiskeri och vattenbruk, miljöskydd och kustturism.

Konferensen hålls på Maritima institutet i Galway på Irland.

Anmälan och agenda

Sista anmälningsdag är 31 augusti 2017.

Information om hur du anmäler dig och en mer detaljerad agenda finns på NPA- programmets webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vad är Northern Periphery and Arctic programme?

Norra Periferin och Arktis är ett transnationellt samarbetsprogram mellan Sverige, Finland, Irland, Nordirland, Skottland, Island, Grönland och Norge. Programmet syftar till att öka regionens möjligheter att bli en förstklassig region att leva i, studera, arbeta, besöka och investera i. Insatserna ska generera konkurrenskraftiga och hållbara samhällen genom innovation, entreprenörskap och att fånga unika tillväxtmöjligheter i regionen på ett bra sätt.