IVL Svenska Miljöinstitutets årliga Östersjöseminarium

Östersjön är ett av världens mest förorenade havsområden. Övergödning, överfiske och den ökande sjöfarten har fått Östersjön att må dåligt. Seminariet är en mötesplats för företag, organisationer, kommuner och myndigheter som verkar för en hållbar tillväxt i Östersjöregionen.

IVL:s Östersjöseminarium är en mötesplats för kunskapsutbyte och diskussion om miljöteknik, dagvatten, spillvatten, sjöfart, drivmedel, avloppsanläggningar och dess betydelse för kretslopp, klimat och miljö.

Genomför ni eller är intresserade av att genomföra projekt och nya satsningar kopplade till hållbar utveckling i Östersjöregionen – då är detta konferensen för er. 

Datum: 5 oktober

Tid: 9.00 - 17.30

Plats: Spårvagnshallarna, Stockholm

Läs mer om konferensen och anmäl dig på IVL's webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster