ESPON 2020: nätverksmöte för svenska aktörer

Tillväxtverket bjuder in intresserade till ett nätverksmöte för Interregprogrammet ESPON 2020. Mötet hålls i Stockholm.  

Datum: 27 oktober 2017

Tid: 10.00 - 12.00

Plats: Tillväxtverket, Västgötagatan 1, Stockholm
(T-bana Medborgarplatsen)

Mötet är öppet för alla intressenter. Anmälan krävs, maila till Wolfgang Pichler.

Agenda för nätverksmötet

Vi kommer att återkoppla från pågående processer och informera om kommande aktiviteter och rapporter.

Dessutom har vi avsatt tid för att diskutera EU-kommissionens 7:e sammanhållnings-rapportlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, utifrån ett svenskt perspektiv.

Vad är ESPON 2020?

ESPON är ett forskningsprogram kring regional utveckling och rumslig planering. Det handlar främst om att göra gemensamma regionala analyser för hela EU. Det finns också möjligheter för regioner att ansöka i ESPON om mer avgränsade regionala analyser.

Läs mer i broschyren om ESPON 2020.PDF

espon