Rapport om gränshinder över Öresund

Region Skåne leder ett projekt som finansieras av Interreg Öresund- Kattegatt- Skagerreak. Projektet ska ta tillvara på möjligheterna med de världsunika forskningsanläggningarna ESS och MAX IV i Lund.

Ett av arbetspaketen i projektet handlar om att avskaffa gränshinder som specifikt drabbar medarbetare vid de två forskningsanläggningarna.

Delprojektet Gränshinder har presenterat sin slutrapport ”Hinder och möjligheter”.

Rapporten tar upp gränshinder som finns i anslutning till ESS etablering i både Sverige och Danmark och hur människor drabbas konkret av dessa gränshinder, samt förslag till lösningar i form av ansvarig stat/stater och vilka lagar som bör ändras.

Läs och ladda ner slutrapporten här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster