Sökes - goda exempel på integrerad hållbar stads­utveckling

Mellan 5 december och 31 mars kan du skicka in ett exempel på hur din stad har arbetat med integrerad hållbar stadsutveckling. Det här sker inom ramen för Interregprogrammet URBACT. Efter utlysningstidens slut kommer de bästa exemplen att väljas ut och städerna som står för exemplen får titeln URBACT Good Practice City

Det här handlar det om

Städerna som utses till URBACT Good Practice City får följande hjälp:

  • Städerna kommer att visas upp som ett gott exempel för flera olika publiker intresserade av integrerad hållbar stadsutveckling.
  • PR-aktiviteter så som publikationer, en dedikerad hemsida, möjligheter att presentera sitta arbete på nationell nivå t.ex. genom den nationella kontaktpunkten för Sverige
  • Att städerna bli ambassadörer för integrerad hållbar stadsutveckling under URBACT-events och kapacitetsbyggande seminarier inklusive aktiviteter relaterade till EUs Urbana agenda genom videos och andra visuella kommunikationssätt.

URBACT Good Practice Cities erbjuds också möjligheterna att:

  • Dela sina erfarenheter inom ramen för överföringsnätverk. Det innebär att t.ex. leda och guida andra i förståelsen, anpassningen och återanvändningen av goda exempel.
  • Att utveckla och förfina sina egna metoder genom peer reviews och genom hjälp av en URBACT-expert.

Era lärdomar får en vidare erkännande över Europa och världen och därmed ökar också din stads synlighet i arenan för hållbar stadsutveckling och bland URBACT partners så som EU-kommissionen, Urban Innovative Actions, den Europeiska investeringsbanken, FNs HABITAT osv.

Vem kan skicka in exempel?

Städer/kommuner och andra lokala offentliga organisationer från EUs 28 medlemsländer samt Norge och Schweiz.

Mer om bakgrunden

Europa är ett urbant samhälle då 75 % av medborgarna bor i urbana områden. Städerna är platsen där lösningarna på många av de miljömässiga, ekonomiska och sociala problemen kan finnas. Som ett svar på detta har EUs finansieringsprogram för perioden 2014-2020 riktat resurser till urbana områden och EUs Urbana agenda http://urbanagendaforthe.eu/ länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster identifierar prioriteringarna. I Europa finns det städer som delar problem. URBACT har under ett decennium investerat i nätverk för att tackla utmaningar baserat på URBACT metoden.

Låter det intressant?

Läs mer på urbact.eulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster