Uppdrag – samordna fonderna!

Under tre år har tre myndigheter arbetat med att samordna arbetet inom de fyra ESI-fonderna. Tillväxtverket, Jordbruksverket och Svenska ESF-rådet fick uppdraget av regeringen 2013.

Arbetet ska ”bidra till att främja synergier och undvika överlappning mellan fonderna”. Hur går det då med arbetet?

tre gd:ar

Generaldirektörerna Lars Lööw, Svenska ESF-rådet, Gunilla Nordlöf, Tillväxtverket och Leif Dennerberg, Jordbruksverket, har i uppdrag att samordna sammanlagt fyra ESI-fonder.

Frågan går till Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf.

– Först och främst vill jag säga att det görs otroligt mycket spännande inom EU-programmen runt om i landet, säger Gunilla Nordlöf. Men vi har mer att göra för att få ut maximal samordnad effekt av investeringarna. ESI-fondernas medel utgör en stor del av regionernas utvecklingskapital och har direkt betydelse för människors och företags vardag.

Ska ge resultat

– Det är inte bara en möjlighet utan en skyldighet för oss att säkerställa att vi investerar EU-medel så att de ger bästa tänkbara resultat. Att samordna oss mellan fonderna och se till att vi kompletterar varandra är en viktig förutsättning för detta, säger generaldirektör Gunilla Nordlöf.

Fascinerande bredd

Det finns en styrgrupp för det fondsamordnande arbetet inom de tre förvaltande myndigheterna. Ordförande i styrgruppen är Lars Wikström, avdelningschef på Tillväxtverket.

- Det är en fascinerande bredd som de fyra fonderna tillsammans har, säger Lars Wikström. Det ger fantastiska möjligheter att investera för Sveriges framtid, men det ger också många utmaningar att få hela verksamheten samordnad.

– Det är i det dagliga arbetet på regional och nationell nivå som fondsamordningen måste ske, fortsätter Lars Wikström. Vi ska samordna mer och bättre, men vi ska också välja att samordna där det finns en given effekt inom räckhåll. Samordning för samordningens skull har vi varken tid eller lust med. Då är det ibland bättre att titta på rollfördelning och hur de olika fonderna kan komplettera varandra.

Bredband ett exempel

Lars Wikström lyfter fram bredbandsfrågan som ett exempel där både Regionala utvecklingsfonden och Landsbygdsprogrammet ska göra vissa saker tillsammans, men även komplettera varandra för att i slutänden ge en samlad nytta för människor och företag.