Vitbok om EU:s framtid- fem vägar att gå för ett enat EU-27

EU-kommissionen har lagt fram en vitbok om EU:s framtid, som ett bidrag till toppmötet i Rom den 25 mars 2017. Den innehåller fem scenarier för hur unionen skulle kunna förändras fram till 2025 beroende på hur man väljer att agera.

the future of eu

I vitboken behandlas hur EU kommer att utvecklas under de närmaste tio åren – från den nya teknikens inverkan på samhället och sysselsättningen, till tvivel om globalisering, säkerhetsfrågor och växande populism. Den innehåller också en detaljerad redogörelse för det val som vi står inför i dag. Vi kan antingen ryckas med i dessa tendenser, eller ta dem till oss och utnyttja de nya möjligheter som de för med sig.

Fem möjliga scenarion presenteras

I vitboken anges fem scenarier, som vart och ett ger en inblick i hur unionen kan se ut år 2025 beroende på vilka val som EU gör.

Scenario 1: Fortsätta som förut
EU-27 fortsätter förverkliga sin positiva reformagenda, i överensstämmelse med kommissionens Ny start för EUlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster från 2014 och Bratislavaförklaringenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som alla 27 medlemsländerna ställde sig bakom 2016.

Scenario 2: Enbart den inre marknaden
EU-27 skiftar gradvis fokus till den inre marknaden.

Scenario 3: De som vill ha mer gör mer
EU-27 fortsätter som vanligt, men grupper av medlemsländer kan fördjupa sitt samarbete på specifika områden, såsom försvar, inre säkerhet eller sociala frågor.

Scenario 4: Göra mindre men göra det effektivare
EU-27 satsar på att göra mer och göra det snabbare inom utvalda områden, och gör mindre där det inte medför något mervärde. Man inriktar sina begränsade resurser på utvalda politikområden.

Scenario 5: Göra mycket mer tillsammans
Medlemsländerna bestämmer sig för att i ökad utsträckning dela befogenheter, resurser och beslutsfattande inom alla områden. Besluten fattas snabbare på EU-nivå och verkställs snabbt.

Vill du veta mer?

Du kan ladda ner hela dokumentet på EU- kommissionens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.