Rapport om utvecklingsmöjligheter i områden med specifika geografiska förutsättningar

Rapporten har tagits fram inom Espon 2020

Interreg programmet Espon 2020 har lanserat en policyöversikt med inriktning på utvecklingsmöjligheter i områden med specifika geografiska förutsättningar: glesbygder, fjällområden, kustområden och öar.

Två frågeställningar utgör utgångspunkten i rapporten:

  • hur kan unika geografiska tillgångar utnyttjas på ett bättre sätt?
  • hur kan utmaningar i sådana områden bemötas?

En platsbunden policyansats anses vara en viktig förutsättning. Det behövs dock ingen egen politik för specifika geografier! Integrerade utvecklingsstrategier som bygger på platsers tillgångar och som samtidigt tar hänsyn till utmaningar och möjligheter är enligt Espon ett bättre angreppssätt. Strategierna kan sikta på att främja diversifieringen av näringslivet, inflyttning av unga, säsongboende m.m.

Ladda ner hela rapporten på Espon's webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad är Espon 2020?

Information om programmet Espon 2020 samt kontaktuppgifter