Utlysning av pengar till samarbetsprojekt inom ett flertal områden

Jordbruksverket utlyser nu drygt 43 miljoner kronor till pilot- och samarbetsprojekt inom flera områden. Samtliga utlysningar finns inom landsbygdsprogrammet.

Pilot- och samarbetsprojekt för främjande av svensk måltidsexport

Jordbruksverket utlyser 20 miljoner kronor till projekt som främjar svensk måltidsexport eller ”gastronomiturism”, det vill säga att svensk mat och dryck ska vara en anledning för besökare att resa till Sverige. Syftet är att utveckla näringslivet regionalt inom mat-, dryck- och måltidsupplevelser för att skapa en attraktiv svensk landsbygd med ökat antal arbetstillfällen.

- Vi har så mycket att vara stolta över inom svensk gastronomi och svenska måltidsupplevelser idag. Självklart vill vi dela med oss av det som finns att erbjuda till våra internationella gäster. Med hjälp av denna utlysning hoppas vi dessutom kunna skapa ännu fler mötesplatser och intressanta besöksmål där våra besökare får uppleva de svenska smakerna, säger Camilla Bender Larson, Jordbruksverket.

Till denna utlysning finns även möjlighet att söka stöd för investeringar som hör samman med projekt förmåltidsexport. Det kan vara investeringar för utveckling av exempelvis matkompetenscentrum, matmuseum eller andra kulturmiljöer med gastronomiska inslag.

Bekämpning av mygg

Kommuner och länsstyrelser kan fram till den 28 april söka stöd för insatser som syftar till att begränsa förekomst av mygg. Det omfattar både stöd för bekämpning och andra åtgärder för att hindra massförekomst av mygg. Totalt finns 3,2 miljoner kronor i utlysningen.

− Översvämningsmyggor orsakar stora problem i vissa områden, framförallt i Mellansverige. När problemen är som störst innebär det en mycket besvärlig situation för både människor och djur. Målet med denna satsning är att förbättra levnadsvillkoren för medborgarna i drabbade områden, säger Karin Lothigius, Jordbruksverket.

Samarbeten kopplade till miljö- och klimatarbete inom jordbruket

Totalt 15 miljoner kronor finns nu att söka till pilot- och samarbetsprojekt för mer energieffektiva jordbruk och arbete med miljö-, och klimatfrågor. Syftet med stöden är att stärka landsbygden genom att fortsätta utveckla jordbruket på ett hållbart sätt. Det handlar om områden där det finns behov av utveckling av hållbara metoder, tekniker och processer inom jordbruket och livsmedelsproduktionen.

− Det finns många bra idéer som spirar ute i landet om hur jordbruket kan bedrivas på ett ännu mer hållbart sätt. Många idéer kan inte genomföras av en enskild aktör utan kräver att flera aktörer samarbetar för att nå resultat. Det kan också handla om att man vill genomföra pilotprojekt för att testa nya tekniker och produkter inom jordbruket. Stödet riktar sig alltså till dem som har projektidéer om hur man kan utveckla till exempel arbetssätt och metoder som bidrar till att nå de svenska miljökvalitetsmålen, säger Lisa Karlsson, Jordbruksverket.

Här kan du läsa mer om utlysningar och upphandlingar.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Här kan du läsa mer om landsbygdsprogrammet 2014-2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.