9 svenska lösningar på hållbar stadsutveckling

URBACT är de europeiska städernas program för utbyte och lärande om hållbar stadsutveckling. 9 svenska förslag har lämnats in under den riktade utlysningen för ”URBACT Good Practice City” som ska lyfta fram goda lösningar, som lätt kan förstås, anpassas och återanvändas av andra städer i hela Europa och även av städer i andra delar av världen.

urbact logga eu

 

Vad är URBACT Good Practice City?

Mellan 5 december och 31 mars kunde städer skicka in exempel på hur de har arbetat med integrerad hållbar stadsutveckling. Det här skedde inom ramen för Interregprogrammet URBACT.

Utlysningen stängde 31 mars och det har kommit in 270 ansökningar, varav 9 förslag från svenska städer. Beslut tas i maj 2017 då en urvalspanel kommer att välja ut de bästa exemplen. De städer som står för exemplen kommer då att få titeln URBACT Good Practice City.  

Good Practice Cities kommer att vara aktiva representanter för integrerad hållbar stadsutveckling vid olika URBACT events och göra ett starkt bidrag till den europeiska Urban Agenda.

Goda Exempel Festival

Alla URBACT Good Practice Cities kommer lyftas fram under URBACT City Festival 4-5 oktober 2017 i Tallinn, Estland.

Svenska kontaktpunkter för URBACT

urbact sverige

Tillväxtverket är svensk kontaktpunkt för URBACT III-programmet (2014–2020). Kontaktpunktens uppgift är att vara en nationell spridningspunkt för URBACT-arbetet i Sverige och erbjuda information om och nyheter från URBACT på svenska.

www.urbact.eu/urbact-i-sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Du kan kontakta oss på telefon och mejl:

Lorraine Jonis: lorraine.jonis@tillvaxtverket.se
Tel: 08-681 65 88

Niels Boye: Niels.boye@tillvaxtverket.se
Tel: 072-526 97 85

Om URBACT

Om du vill veta mer om URBACT programmet och möjligheterna att öka din stads närvaro på den europeiska arena kan du få mer information här:

http://www.urbact.eu/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

www.urbact.eu/urbact-i-sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vi finns också på Twitter (@URBACT_SE) och Facebook (URBACT Sverige)