Eufonder.se har utvecklats och förbättrats!

Under vintern har ett utvecklingsarbete pågått för att förbättra webbplatsen. Samlad information om Interreg i Sverige och en Aktuellt- sida är några av nyheterna.

eufonder.se

Webbplatsen eufonder.se har tagits fram i samverkan mellan Tillväxtverket, ESF- rådet och Jordbruksverket för att visa vilka möjligheter som finns i Sverige med de Europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonderna) och vad dessa kan bidra till.

Eufonder.se är en guide för dig som vill veta mer om vilka program inom ESI- fonderna som berör Sverige. Här kan du läsa om i vilka program svenska organisationer, myndigheter och företag kan delta.

Vilket program kan vara till nytta för dig?

På sidan Hitta program kan du söka efter program genom att filtrera på fond, län eller tematiskt mål. Det går även att söka med valfritt ord för att försöka reda ut var du kan hitta rätt finansiering till ditt projekt. Du får då fram förslag på program och kan sedan gå vidare till respektive programs sida för mer information och kontaktuppgifter.

Interreg.se har flyttat in på eufonder.se

Under vintern har ett utvecklingsarbete genomförts för att slå samman eufonder.se med interreg.se. Detta kommer nu att vara Tillväxtverket huvudsakliga webb för att sprida information om Interreg. Genom att minska antalet webbplatser är förhoppningen att det kommer att underlätta för de som vill söka projektmedel att få en helhetsbild över vilka möjligheter som finns i Sverige.

Aktuella nyheter och kalenderhändelser

På sidan Aktuellt hittar du nyheter, artiklar, kalenderhändelser och dokumentation för alla ESI- fonderna.

Du får på så sätt en samlad bild över vad som är aktuellt i Sverige. Är det någon fond du är extra intresserad av kan du filtrera för att endast få fram information som är kopplade till denna.

Vad är ESI- fonderna?

De Europeiska struktur- och investeringsfonderna är EU:s främsta verktyg för att förverkliga Europa 2020-strategin för smart, hållbar och inkluderande tillväxt för att minska de ekonomiska och sociala skillnaderna mellan regioner i Europa.

Det finns fyra ESI- fonder i Sverige:

  • Europeiska regionala utvecklingsfonden, ERUF
  • Europeiska socialfonden, ESF
  • Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, EJFLU
  • Europeiska havs- och fiskerifonden, EHFF