Ny rapport- Hur möter Östersjöregionen framtiden?

I den nya rapporten Framtiden för Europa och globalisering: Var är Östersjöregionens röst? beskrivs den senaste utvecklingen i Östersjöregionen och utmaningarna som länderna i regionen står inför.

Rapporten har tagits fram på uppdrag av Tillväxtverket och Baltic Development Forum i samband med det 8:e Strategiforum för EU:s strategi för Östersjöregionen länk till annan webbplatssom i år hålls i Berlin, Tyskland 13-14 juni.

Rapportförfattarna Dr. Christian Ketels and Dr. David Skilling skriver bland annat att vi bäst uppnår Östersjöregionens fulla tillväxtpotential genom att arbeta tillsammans för att påverka vår framtid, snarare än att bara acceptera en föränderlig värld.

Rapport- Framtiden för Europa och Globalisering: Var är Östersjöregionen röst?PDF