Nytt stöd till EU:s regioner för att bygga motståndskraftiga ekonomier och möta globaliseringen

EU:s regioner uppmanas idag att söka stöd genom två pilotprojekt som utformats av kommissionen. Om en region väljs ut kan den få anpassat ekonomiskt stöd och rådgivning från EU för att omvandla sin ekonomi och modernisera sitt näringsliv.

Globaliseringen har medfört enorma fördelar för mindre utvecklade ekonomier i världen och många möjligheter för oss européer. Även om fördelarna har kommit de flesta till godo, är fördelningen av kostnaderna ofta ojämn.

Kommissionen la i juli 2017 fram nya insatser om hur de ytterligare kan hjälpa EU:s regioner att investera på områden där de har konkurrensfördelar (" smart specialisering") och att skapa den innovation, motståndskraft och tillväxt som behövs.

Pilotprojekt för smart specialisering

Initiativet för smart specialisering infördes i alla regionalpolitiska program 2014 och har visat sig ge resultat. Kommissionen har för avsikt att dra nytta av dessa positiva erfarenheter och starta pilotprojekt. Regioner i EU kan nu lämna intresseanmälan inom två områden för bli pilotprojekt.

Intresseanmälan 1: Anpassat stöd till regioner under industriell omvandling

Vissa regioner har stått för kostnaderna för globaliseringen utan att ha fått skörda dess frukter. De har ofta drabbats av stora bortfall av arbetstillfällen och kan kännetecknas av brist på lämplig kompetens, höga arbetskraftskostnader och nedläggning av industrier.

De regioner som har dessa specifika utmaningar kan söka stöd (både i form av experthjälp och pengar) för att hantera dem.

Intresseanmälan 2: Partnerskap mellan olika regioner för att utveckla konkurrenskraftiga europeiska värdekedjor

Syftet med detta pilotprojekt är att marknadsföra och utveckla solida interregionala projekt inom prioriterade områden, t.ex. stordata, bioekonomi, resurseffektivitet, uppkopplad rörlighet, hälsa och aktivt åldrande och it-säkerhet.

Partnerskap bestående av regionala myndigheter från minst fyra EU-länder med medverkan av universitet, forskningscentrum, kluster och företag kan ansöka om stöd från kommissionen för att utforma sina projekt och få tillgång till nya marknader.

Mer information på EU- kommissionens webbplats

Om du vill veta mer om pilotprojekten och hur du ska göra för att lämna en intresseanmälan så finns mer information på EU- kommissionens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan

Regionerna kan ansöka till och med den 31 oktober 2017.