Var med och utveckla Östersjöregionen- sök stöd för projektinitiering

Vill din organisation starta eller utvidga samarbeten som bidrar till en ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbar utveckling i Östersjöregionen? Svenska institutet öppnar snart en ny utlysning för att söka stöd för att driva projekt inom detta område.

Du som representerar en svensk organisation kan söka stöd från Svenska institutet för att samarbeta med organisationer i länderna runt Östersjön samt länderna i EU:s Östliga partnerskap.

Den projektverksamhet som Svenska institutet stöder inom stödformen ”Projektinitiering” ska ha en tydlig koppling till någon eller några av utmaningarna identifierade i EU:s strategi för Östersjöregionen. Om ditt projekt innefattar länder från Östliga Partnerskapet ska projektet också relatera till utmaningar identifierade inom ramen för EU:s Östliga partnerskap. Projekten ska bidra till att skapa förutsättningar för långsiktiga och hållbara relationer i Östersjöregionen.

Utveckla partnerskap – åstadkom förändring – stärk regionen!

Ansök senast 13 februari 2018

Nästa utlysning öppnar under november och stänger den 13 februari 2018.

På Svenska Institutets webbplats finns det mer information om finansieringen på sidan ”Stöd för projektinitiering i Östersjöregionen”.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktpersoner på Svenska Institutet

Annika Claesson, handläggare, +46 8 453 78 58, annika.claesson@si.se
Katrine Larsen, handläggare, +46 8 453 79 62, katrine.larsen@si.se
Camilla Wristel, programansvarig, +46 8 453 79 67, camilla.wristel@si.se