Aktuell utlysning på området "Big Data for Territorial Analysis and Housing Dynamics"

Espon 2020 är ett forskningsprogram kring regional utveckling. Programmet har just nu en utlysning kring användning av stora datamängder (Big data) för territoriell analys och bostadsdynamik. Ansök nu!

Utlysningen handlar dels om att förbättra användningen av stora datamängder (Big data) för att stödja policys med aktuell information som är relevant för territoriell analys, dels om att utforska rumsliga mönster och bostadsdynamiken i Europeiska städer med hjälp av stora datamängder. Läs mer på Espons webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökan

Vid ansökan om stöd använder sig Espon av ett upphandlingsförfarande där man tilldelas ett servicekontrakt. Ansökan ska göras senast 9 februari 2018.

Du ansöker på Espons webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Här hittar du även mer information kring vilka regler och förutsättningar som gäller vid ansökan.

Vad är Espon 2020?

ESPON 2020 är ett forskningsprogram kring regional utveckling och rumslig planering. Det handlar främst om att göra gemensamma regionala analyser för hela EU. Det finns också möjligheter för regioner att ansöka i ESPON om mer avgränsade regionala analyser.

Programmet vänder sig främst till forskningsinstitut och offentliga organisationer som arbetar med territoriell utveckling. Privata företag kan medverka på egen bekostad.

espon 2020 interreg