Tack för att du deltar med din EU-finansierade satsning!

Med hjälp av er projektägare och företagare hoppas vi kunna visa på en bredd av EU-finansierade satsningar med aktiviteter i hela landet. Kampanjen kommer att pågå 5-13 maj med olika typer av aktiviteter med era satsningar som utgångspunkt.

Vad innebär kampanjen?

Stödmottagarna är kärnan i kampanjen. Med er hjälp vill vi lyfta fram och visa hur EU:s investeringar används och gör nytta lokalt. Du som deltagare får möjligheten att visa omvärlden din satsning och dela resultaten med en bredare publik.

Ditt projekt eller företagssatsning kommer att få uppmärksamhet, både på lokal och nationell nivå, och ingår i kampanjens gemensamma information.

Informationsmaterial för projekt som ska delta i Mitt Europa

Du som har anmält att du vill delta i Mitt Europa kan här nedan hämta olika typer av informationsmaterial som kan vara till hjälp när du ska informera om din aktivitet. Materialet är fritt att använda för alla som ska delta i Mitt Europa.

Här hittar du allt informationsmaterial.

Hur kommer projektet/företagssatsningen att synas?

Samtliga deltagande projekt eller företagssatsningar kommer att presenteras på webbplatsen eufonder.se, dels med en kort presentation och länkar, och dels på en karta där projektens olika aktiviteter markeras.

Även Europeiska kommissionens webbplats innehåller information om kampanjen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vi planerar också flera olika kommunikationsinsatser:

  • Pressmeddelanden på regional och nationell nivå
  • Spridning i de förvaltande myndigheternas sociala medier så som Facebook och Twitter
  • Information på Mitt Europas egen Facebooksida
  • Med mera