Kronoberg

Ökad delaktighet i EU-frågor och hälsofrämjande arbetsplatser - det är vad projekten som visar upp sitt arbete i Kronoberg handlar om. 

Hälsofrämjande arbetsplatser

En presentation av projektets övergripande information kring hälsa och hälsofrämjande. Projektets inriktning är arbetsplatsnära metoder för att öka hälsan hos medarbetare i kvinnodominerade lågstatusyrken. Aktiviteten hålls som en workshop/öppethus för en begränsad personalgrupp om max 100 personer.

Var: Stortorget 1 i Älmhult

När: 8 maj kl. 10.00-12.00 

Kontaktperson: Cecilia Tyrberg

Europaforum Småland Blekinge Halland 2018

Det europeiska samarbetet står inför förändrade förutsättningar vilket öppnar upp för nya utmaningar och möjligheter på både lokal och regional nivå. 2018 sätter Europaforum Småland Blekinge Halland dessa pågående förändringar i fokus och kopplat till det, EU-handslaget som verktyg för ökad delaktighet i EU-frågor.

När: 9 maj, kl. 10-15.30

Var: Rådmannen, Centralgatan 2, Alvesta

Kontaktperson: Agata Uhlhorn