Stockholm

Stockholms län bjuder in till projekt som handlar om kemikaliesmarta hem, stöd för unga med psykosociala problem och en infrastruktursatsning på Nämdö. Det sistnämnda projektet kommer landsbygdsminister Sven-Erik Bucht att besöka.

Öppet hus om hållbar stadsutveckling och kompetens inom byggsektorn

Öppet hus i två samverkande projekt. ERUF-projektet Grön BoStad Stockholm bidrar till hållbar stadsutveckling i Stockholmsregionen och ESF-projektet Sverige Bygger Nytt syftar till att öka kompetensförsörjningen till byggsektorn.

När: 9 maj kl 10-15

Var: Regeringsgatan 66, Stockholm

Kontaktperson: Tobias Abrahamsson

Läs mer på projektens hemsidor:

Grön BoStad Stockholmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sverige Bygger Nyttlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Öppet hus Upphandlingsmyndigheten

Projektet kommer att berätta om sitt arbete med hur man kan skapa jobb för personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden genom att använda offentlig upphandling som ett strategiskt verktyg.

När: 8 maj kl. 13.00-15.00

Var: Svetsarvägen 10, Solna

Kontaktperson: Patrick Amofah

Läs mer på Upphandlingsmyndighetens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kemikaliesmart hem - utställning

Skadliga kemikalier kan dölja sig i vanliga vardagsprylar. Men ofta är det enkelt att göra ändringar som bidrar till en minskad exponering. Den här utställningen ska inspirera dig som vill leva lite mer kemikaliesmart. Utställningen är en del av EU-projektet NonHazCity som ska bidra till fler kemikaliesmarta städer och ett friskare Östersjön.

När: 2-4 maj kl. 7.30–18

Var: Fleminggatan 4, Stockholm

Kontaktperson: Tonie Wickman

Läs mer på projektets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Seminarium om stöd för återgång till studier för unga med psykosociala problem

Ett seminarium och träffpunkt för att diskutera transnationellt samarbete för att utveckla och sprida metoder för stöd till unga studerande med psykosociala problem.  Medverkande bl a chefen för kommissionens repr. Psykiatrisamordnaren (regeringen), Arvsfonden och unga med egen erfarenhet.

När: 4 maj kl. 13.30-15.30

Var: Europahuset. Regeringsg 65, Stockholm

Kontaktperson: Annika Bostedt

Läs mer på Secisos hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Regional dialogkonferens om framtiden för EU:s sammanhållningspolitik

Förmiddagen den 15 maj står Länsstyrelsen i Stockholm värd för en regional dialogkonferens om framtidens sammanhållningspolitik.

Konferensen arrangeras i samverkan med Stockholm läns Landsting på initiativ från EU:s generaldirektorat för regional- och stadspolitik, som stödjer särskilda insatser i ett antal medlemsstater för att synliggöra sammanhållningspolitikens resultat och få till stånd en dialog om utmaningar och prioriteringar för framtiden.

Ta chansen och diskutera EU:s sammanhållningspolitik tillsammans med bland andra:
•Gustav Hemming, miljö-, skärgårds- och regionplanelandstingsråd, Stockholm läns landsting
•Jelena Drenjanin, ordförande Strukturfondspartnerskapet i Stockholms län
•Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd, Södertälje kommun
•Katarina Areskoug Mascarenhas, chef för EU-kommissionens representation i Sverige
•Elisabeth Backteman, (TBC), statssekreterare, Näringsdepartementet
•Magnus Björkström, seniorkonsult och chef för strategi och utvärdering, SWECO
•Sven-Erik Österberg, Landshövding, Länsstyrelsen i Stockholms län
•Paul Lindquist, Landstingsråd, SLL och ledamot av Europeiska Regionkommittén
•Lena Andersson Pench, direktör, Europeiska kommissionen, DG Regional- & stadspolitik
•Amelie von Zweigbergk, chef Industriell utveckling, Teknikföretagen
•Robert Uitto, regionråd, Region Jämtland Härjedalen

När: 15 maj kl. 9-12.30

Var: Länsstyrelsen Stockholm, Regeringsgatan 66

Kontaktperson: Johan Genneby

EU-dag på Nämdö

Nämdö skärgård (19 bebodda öar) tar emot landsbygdsminister Sven-Erik Bucht för att tala med fastboende och fritidsboende, samtidigt som vi berättar om den största infrastruktursatsningen i modern tid: nytt bredband, stärkt mobilnät, säker el, bättre vägnät – allt med EU-stöd i ovanligt lyckat samarbete mellan fastboende och fritidsboende.

När: 11 maj, kl. 9.30-12

Var: Hembygdsgården, Nämndö

Kontaktperson: Malcolm Dixelius

Mötesplatsen för nya kontakter i närheten av djur och natur

Gratis skolklassbesök på stall Bergtorp tillsammans från olika skolor Mötesplatsen för nya kontakter i närhet av djur och natur”, vars syfte är att att ge barn och ungdomar från olika socioekonomiska områden möjligheter att mötas på lika villkor och få en gemensam upplevelse av den svenska landsbygden och naturen. Projeket vill också erbjuda arbetsträning och praktik samt en meningsfull tillvaro för ungdomar och unga vuxna som står långt ifrån arbetsmarknaden, och visa dem möjligheterna till arbete inom den gröna näringen.

När: 8 maj, kl. 10-15

Var: Viksbergsvägen 153, Södertälje

Kontaktperson: Weronica Öberg

Öppna data i Stockholmsregionen

Några företag ger tillsammans med personer från kommun och landsting och akademi ett perspektiv på hur Stockholm kan använda öppna data för den smarta regionen

När: 7 maj, kl. 16-20

Var: Openlab, Vallahallavägen 79, Stockholm

Kontaktperson: Johan Schuber

Satsning på digital kompetensutveckling skapar attraktiva arbetsplatser

Famnas kompetensforum i eHälsa syftar därför till att skapa ett hållbart arbetsliv med anställningsbarhet för redan anställda, hög kompetens för den idéburna sektorns medarbetare inom vård och omsorg och samtidigt generera de attraktiva arbetsplatser som behövs för att kunna locka till sig framtidens medarbetare. Kom och träffa deltagare i projektet som berättar om sina framgångsfaktorer för att tillvarata digitaliseringens möjligheter, på individ- och organisationsnivå.

När: 8 maj, kl. 13-16

Var: Klara Södra kyrkogat 1, plan 8, Stockholm

Kontaktperson: Viktoria Loo Skyman