Socialfonden

Ett nationellt program i åtta geografiska regioner.

En fungerande arbetsmarknad och ökad sysselsättning