Aktuella utlysningar

Här hittar du information om pågående och kommande utlysningar inom Interreg-programmen som Sverige deltar i. Information om hur du ansöker finns på respektive programs webbplats.

Interreg Baltic Sea Region

 • 5 oktober 2017 - 9 april 2018: utlysning för projekt inom prio 1-3
 • 5 oktober 2017 - 28 februari 2018: utlysning för Projektplattformar prio 1-3
 • 1 november 2017 - 21 mars 2018: utlysning för PAC/HAC inom prio 4

Interreg Öresund- Kattegat- Skagerrak (ÖKS)

 • 15 januari - 9 februari 2018
 • 13 augusti - 7 september 2018

Interreg Sverige- Norge

 • 15 januari - 15 februari 2018
 • Förstudier kan ansökas löpande.

Interreg Botnia- Atlantica

 • 9 januari - 6 februari 2018

Interreg Nord

 • 1 november 2017 - 31 januari 2018
 • Löpande utlysning för förstudier inom alla insatsområden

Interreg South Baltic

 • 13 november  - 15 december 2017

Northern Periphery and Arctic

 • 1 oktober 2017 - 28 februari 2018
 • Ansökningar gällande förprojekt tas emot löpande

Interreg North Sea Region

 • 29 december 2017 - 5 mars 2018

URBACT III

 • 14 september 2017 - 10 januari 2018: Transfer Networks 

Kolarctic

 • 3 april - 29 juni 2018 (preliminära datum)