Aktuella utlysningar

Här hittar du information om pågående och kommande utlysningar inom Interreg-programmen som Sverige deltar i. Information om hur du ansöker finns på respektive programs webbplats.

Interreg Baltic Sea Region

 • 5 oktober 2017 - 9 april 2018: utlysning för projekt inom prio 1-3
 • 5 oktober 2017 - 28 februari 2018: utlysning för Projektplattformar prio 1-3
 • 1 november 2017 - 21 mars 2018: utlysning för PAC/HAC inom prio 4

Interreg Öresund- Kattegat- Skagerrak (ÖKS)

 • 15 januari - 9 februari 2018
 • 13 augusti - 7 september 2018

Interreg Sverige- Norge

 • 15 januari - 15 februari 2018
 • Förstudier kan ansökas löpande.

Interreg Botnia- Atlantica

 • 9 januari - 6 februari 2018

Interreg Nord

 • 1 november 2017 - 15 februari 2018
 • 1 juni - 6 september 2018
 • Löpande utlysning för förstudier inom alla insatsområden

Interreg South Baltic

 • 7 maj - 22 juni 2018 (prel)

Northern Periphery and Arctic

 • 1 oktober 2017 - 28 februari 2018
 • Ansökningar gällande förprojekt tas emot löpande

Interreg North Sea Region

 • 29 december 2017 - 4 mars 2018
 • 29 juni 2018 - 2 september 2018

Interreg Europe

 • april - juni 2018 (exakta datum beslutas i vår)

Kolarctic

 • 3 maj - 28 september 2018