Mitt Europa

Gör EU synligt över hela Sverige!

Mitt Europa (Europe in My Region) är en informationssatsning över hela EU som ger EU-stödda projekt möjlighet att visa sin verksamhet. 2016 deltog mer än 2 500 projekt i 23 länder, med över 400 000 besökare. Alla projekt, oavsett EU-fond eller verksamhet, visar tillsammans på den bredd av aktiviteter och möjligheter som finns, och hur det bidrar till samhällsutvecklingen.

Vad händer?

Någon eller några dagar under perioden 6-14 maj bjuder EU-stödda projekt eller företagssatsningar in allmänheten för att visa sin verksamhet. Det kan vara Öppet hus, men det kan också vara andra typer av arrangemang.

Alla projekt är välkomna att delta om de har fått EU-finansiering genom

 • Regionala strukturfondsprogrammen
 • Europeiska socialfonden
 • Landsbygdsprogrammet
 • Havs- och fiskeriprogrammet
 • Leaderprojekt
 • Interreg

Anmäl här

Anmäl ditt intresse att delta med ditt projekt/företagssatsninglänk till annan webbplats
Senast 31 mars 2017 vill vi ha din anmälan.

Arrangörer

Vi som arrangerar kampanjen, i samarbete med Europeiska kommissionen, är

 • Tillväxtverket
 • Jordbruksverket
 • Svenska ESF-rådet
 • Leadergrupperna
 • Interregprogrammen
 • Landsbygdsnätverket

Vad får projekten?

De projekt som deltar får

 • Mall för inbjudan till aktivitet
 • Mall för eget pressmeddelande
 • Mitt Europa-logotyp för användning på till exempel den egna webbplatsen

Alla projekt kommer att presenteras på en klickbar karta här på eufonder.se.

Mer information om kampanjen hittar du även på Europeiska kommissionens webbplatslänk till annan webbplats