Projektbanker

Här hittar du projektbanker eller förteckningar över projekt som beviljats stöd genom fondernas program.


Bild Havs- och fiskeriprogrammet

Havs- och fiskerifonden

På Jordbruksverkets webbplats hittar du förteckningar över projekt som beviljats stöd från havs- och fiskeriprogrammet under programperioderna 2007-2013 och 2014-2020.

Jordbruksverkets webbplats med förteckningar över projekt inom havs- och fiskeriprogrammetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bild Havs- och fiskeriprogrammet

Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

I Jordbruksverkets databas över landsbygdsprojekt kan du söka projekt som har fått stöd inom landsbygds-programmet från programperioden 2007-2013.

Jordbruksverkets projektbank över landsbygdsprogrammetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

I Jordbruksverkets e-tjänst Sök mottagaren av stöd, kan du se vilka som har fått stöd av garanti- eller jordbruksfonden under 2015 och 2016.

Jordbruksverkets e-tjänst sök mottagaren av stödlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bild Havs- och fiskeriprogrammet

Regionalfonden

I Tillväxtverkets projektbank för programperioden 2014-2020 hittar du projekt som beviljats stöd från något av de åtta regionala strukturfondsprogrammen eller från det nationella regionalfondsprogrammet.

I projektbanken hittar du också projekt som ingår i Interregprogrammen Öresund-Kattegat-Skagerrak, Sverige-Norge, Nord och Botnia-Atlantica.

Tillväxtverkets projektbank för projekt 2014-2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Se även projekt från den tidigare programperioden 2007-2013.

Tillväxtverkets projektbank för projekt 2007-2013länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bild Havs- och fiskeriprogrammet

Interregprogram

Regionala utvecklingsfondens Interregprogram har en gemensam projektbank – Keep, Knowledge and Expertise in European Programmes. Projektbanken innehåller information om projekt inom gränsöverskridande, transnationella och interregionala samarbeten inom EU och mellan EU:s medlemsländer och grannländer. Det innebär att projekt även inom andra EU-program finns med.

Projektbanken innefattar projekt från programperioderna 2000-2006, 2007-2013 och 2014-2020.

Keep- gemensam projektbank för Interregprogrammen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bild Havs- och fiskeriprogrammet

Socialfonden

I Svenska ESF-rådets projektbank för programperioden 2014-2020 hittar du de socialfondsprojekt som beviljats stöd inom Socialfondsprogrammet.

Svenska ESF- rådets projekbanklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bild Havs- och fiskeriprogrammet

Lokalt ledd utveckling

Lokalt ledd utveckling ingår i flera fonder. Lokalt ledd utveckling hette tidigare program Leader. Vilka som har fått stöd kan du se i följande länkar:

Jordbruksverkets projektbank över landsbygdsprogrammetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (2007-2013)

Jordbruksverkets e-tjänst sök mottagaren av stödlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Jordbruksverkets webbplats med förteckningar över projekt inom havs- och fiskeriprogrammetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster