Artiklar

Artiklar från EU- fonderna och deras program

 • Upptäck Interreg programmet Norra Periferin och Arktis och dess berättelser om samarbete

  Interreg

  Om du har funderat på varför och hur länder som ligger långt ifrån varandra kan samarbeta och för att skapa förändring i deras region. Då kan programmets nya visuella resultatkarta hjälpa dig att utveckla och inspirera din projektidé.

 • Utveckla din region med Interreg Europe

  Regionala utvecklingsfonden, Interreg

  Interreg Europe är ett EU-program som möjliggör samarbete mellan organisationer inom hela EU samt Norge och Schweiz. Målet är att aktivt lära sig av erfarenheter från andra för att förbättra policys inom regional utveckling. Snart öppnar en ny utlysning för projektansökningar.

 • Transnationellt Östersjösamarbete visualiseras

  Interreg

  Utforska den nya kartfunktionen inom Östersjöprogrammet och se var och vilka som samarbetat med varandra.

 • Espon policysammanfattning om Territoriella perspektiv på grön omställning

  Interreg

  Ta del av denna svenska översättning av Espons policysammanfattning.

 • Datadelning mellan aktörer till nytta för hela livsmedelskedjan

  Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

  Att dela olika typer av data skapar nytta för lantbruket och hela livsmedelskedjan. Agronod har kommit en bra bit på vägen med en nationell plattform för datadelning inom lantbruket. Jordbruksverket stöttar initiativet med projektstöd.

 • Unik svensk uppfödning av humlor för kommersiellt bruk minskar sårbarhet och transporter

  Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

  Kommersiella odlare av tomater, frukt, bär och frö är beroende av stora mängder pollinatörer. Ofta finns det inte tillräckligt med vilda sådana vilket gör att man tvingas importera humlor från stora producenter i främst Belgien och Holland. För att förse odlare med svenska humlor startades projektet “Odling av svenska pollinatörer” där humlor föds upp för kommersiellt bruk. Projektet, som fått innovationsstöd från EIP-Agri, har som mål att sälja närodlade humlebon med ett genetiskt ursprung från Sverige.

 • Svensk app för skanning av bin ger säkrad pollinering

  Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

  BeeScanning är en ny metod för att hitta och diagnostisera en parasit som angriper bin. Genom att fotografera yngelramar med bin kan appen analysera angreppsgrad och föreslå behandling.

 • Ett projekt finansierat av Svenska institutet om matproduktion och landsbygdsturism öppnade dörren till EU-finansiering i Interreg Östersjöprogrammet

  Regionala utvecklingsfonden, Interreg

  Pandemin, kriget i Ukraina, inflationen och energikrisen har haft en negativ effekt på jordbruket runt Östersjön. Nu vill projektet BASCIL hjälpa jordbrukare och matproducenter runt Östersjön att maximera nyttan från livsmedelsproduktion genom att utveckla sin verksamhet och också bli kulinariska resmål.

 • Fiske- och vattenbruksexempel

  Havs- fiskeri- och vattenbruksfonden, Lokalt ledd utveckling

  Landsbygdsnätverkets tematiska grupp för fiske och vattenbruk drar nu igång en stor kampanj för att öka kunskapen om svensk sjömat. I nio inspirerande artiklar berättar de om hur vägen till tallriken ser ut för våra livsmedel från hav, sjöar och odlingar.