Artiklar

Artiklar från EU- fonderna och deras program

 • Så kan besöksnäringen stärkas av en app

  Sverige behöver växande och välmående företag. Samtidigt behöver vi en hållbar tillväxt för att det ska fungera i längden. I Gävleborg, Dalarna och Värmlands län är besöksnäring och turism en viktig bransch och där använder sig företag av appen Ways2Go för att jobba hållbart och stå sig konkurrenskraftiga på marknaden.

 • Investeringsstödet har positiva och långsiktiga effekter

  Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

  Det kan dock dröja innan effekten märks. De första åren efter investering påverkas till och med produktivitet och omsättning negativt. I utvärderingen Förväntade effekter av investeringsstöd inom landsbygdsprogrammet analyseras stödets påverkan på jordbruksföretagens konkurrenskraft under en 10-årsperiod.

 • Internet + landsbygden = sant

  Fondgemensamt

  Många företagare och andra på landsbygden ser fibernätet som en garant för en pålitlig Internetuppkoppling i framtiden. Bredbandsstödet är en pusselbit för att åstadkomma detta, visar utvärderingen av stödet.

 • Den framgångsrika uppfinnaren jobbar inte ensam

  Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

  Ensam är inte stark – i alla fall om man ska gå dit ingen gått förut. När det gäller att ta fram nya innovationer inom jordbruk, trädgård och rennäring så är det en fördel att jobba i grupp. Det visar halvtidsrapporten för utvärderingen av stödet EIP-Agri.

 • Landsbygden levererar fossilfritt

  Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

  Tillsammans går vi mot en fossilfri framtid. I den omställningen spelar landsbygden en avgörande roll. I kampanjen Landsbygden levererar fossilfritt har Landsbygdsnätverket samlat goda exempel på företagare som kommit en bit på vägen.

 • Vad har egentligen förändrats sedan förra programperioden inom lokalt ledd utveckling?

  Lokalt ledd utveckling

  Nästa programperiod börjar närma sig med stormsteg. Nu är det dags att börja kolla framåt i tiden för att undersöka hur ett framtida program ska utformas. Men det är minst lika viktigt att kika lite bakåt på hur utvecklingen av stödet som vi idag kallar lokalt ledd utveckling har sett ut.

 • Fiske- och vattenbruksexempel

  Havs- och fiskerifonden, Lokalt ledd utveckling

  Landsbygdsnätverkets tematiska grupp för fiske och vattenbruk drar nu igång en stor kampanj för att öka kunskapen om svensk sjömat. I nio inspirerande artiklar berättar de om hur vägen till tallriken ser ut för våra livsmedel från hav, sjöar och odlingar.

 • Vattenbruken är snabba med att knipa pengarna

  Stöd till produktiva investeringar i vattenbruk har som syfte att främja ett miljömässigt hållbart och resurseffektivt vattenbruk som också är innovativt, konkurrenskraftigt och kunskapsbaserat. Och det finns det intresse för! Pengarna till stödet användes på rekordtid. På bara 6 månader hade hela budgeten förbrukats, och 31 ansökningar beviljats.

 • Investeringsstöd till vattenbruk och beredningsindustri leder till mer investeringar

  Havs- och fiskerifonden

  Investeringsstöd är ett viktigt verktyg för att modernisera och utveckla organisationer inom de blå och gröna näringarna. Syftet med investeringsstöden till vattenbruk och företag som bereder fiskeprodukter är att stimulera investeringar som främjar ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Investeringsstöden är därför tydligt kopplade till livsmedelsstrategin, vars syfte bland annat är att öka livsmedelsproduktionen och bidra till en konkurrensmässig livsmedelskedja samtidigt som miljömål nås.

 • Att odla så nära matgästen som möjligt

  Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

  Strängnäs kommun har startat ett projekt med pallkragsodlingar, som förutom att ge råvaror till köken, också ska ingå i verksamheten för såväl unga som gamla.

 • Unga vill ha meningsfyllda fritidsaktiviteter.

  Interreg

  ”Det ska bli mer fokus på främjande och mindre fokus på åtgärdande”, berättar Jonas Åberg på Halmstads kommun som är med i ett europeiskt URBACT-nätverk där städer arbetar tillsammans för att utveckla framtidens utbildningar. Nätverket heter On Board och består utöver Halmstad av kommuner från Spanien, Portugal, Frankrike, Estland och Polen.

 • Mentorprogammet gör succé i hela landet

  Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

  Sedan november 2016 har det varit möjligt för företagare inom jordbruk, trädgård och rennäring att vidga sina nätverk och jobba med utveckling av sina företag tillsammans med en handplockad mentor. Satsningen kallas för mentorprogrammet och finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

 • EU-fonderna och ideell kraft – ett måste i bredbandsbygget

  Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Regionala utvecklingsfonden, Fondgemensamt

  2020 ska 95 procent av Sveriges hushåll och företag ha tillgång till internet med en hastighet om 100 M bit per sekund. Så ly d er regeringens bredband sstrategi. Men v ägen till ett uppkopplat Sverige är allt annat än spikrak . Det är en historia om stad och land, o m utanförskap , ideell kraft , folkligt engagemang och samverkan . - Utan fondsamverkan hade detta varit omöjligt, säger Anders Rodin på Kramfors Mediateknik AB.

 • Blå tillväxt med miljöinsatser i Kattegatt och Skagerack

  Interreg

  Genom att göra sjöfarten mer miljövänlig kan den bli ett konkurrenskraftigt alternativ till landburna transporter. Projektet MARKIS fokuserade på miljöinsatser inom båttrafiken på Kattegatt och Skagerack. På sikt kan det leda till god tillväxt för företagen genom nya innovations- affärs- och samarbetsmodeller och ökat nordiskt samarbete.

 • Programmen och pengarna ger bränsle till landsbygdsutveckling

  Fondgemensamt

  Har du besökt en gårdsbutik, solat på en allmän brygga eller sparkat boll på byns fotbollsplan i sommar? Då kanske du har sett exempel på verksamhet som fått pengar från landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet eller regional- och socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling 2014–2020.

 • Dubbel vinst med flygande tråldörrar

  Havs- och fiskerifonden

  Sveriges Fiskares Producentorganisation, SFPO, är en viktig partner för att utveckla nya effektivare och skonsammare redskap. Ett av de mer lyckade projekten handlar om flygande tråldörrar som både skonar havsbotten och ger en kraftigt minskad bränsleförbrukning.

 • Matkult.se – en kunskapsbank över traditionell matkultur

  Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

  Under 2018 har deltagarna projektet Kunskapsbank över traditionell matkultur i Sverige umgåtts dagligen med hundratals kvinnor från olika delar av landet som delat med sig av erfarenheter, tankar och råd runt mat och matlagning i äldre tider. Detta är deras berättelse.

 • Sustainability in northern Europe

  Interreg

  Talking about sustainability has never been a hotter topic. The northern periphery and arctic (NPA) region is somewhat forgotten in the debate however. This brief study concludes that the projects in the Interreg NPA programme are contributing to sustainability socially, environmentally and financially in the region as well as globally.

 • Svenska projektexempel från Interreg South Baltic

  Interreg

  Vad görs inom olika samarbeten i södra Östersjön och vilka resultat vill de uppnå? Svenska organisation deltar i flera EU- finansierade projekt inom exempelvis hållbar turism, hållbara transporter och internationalisering för företag. Här kan du läsa och inspireras av några projektexempel! 

 • Best Agers: Bredare syn på äldre i arbetslivet där fördelarna med kompetens och erfarenhet lyfts fram

  Interreg

  En åldrande befolkning som både vill och kan fortsätta att arbeta efter 65 är förutsättningen för att vi ska få råd med pensioner i framtiden. Men att ta tillvara kompetens och erfarenhet hos de äldre är också viktigt för att företag och organisationer ska kunna lösa kompetensförsörjningen, till exempel att fortsätta att verka i glesbygdsområden. Detta handlade Interreg- projektet Best Agers om.

 • Interreg-projektet la grunden till nya sätt att samarbeta med Kina

  Interreg

  Ökad insikt i den kinesiska kulturen, men även en viss omstrukturering av affärserbjudande för att underlätta försäljning mot den kinesiska marknaden. Det senare är ett arbetssätt som finns kvar och utvecklats vidare som resultat av BENCH-projektet som genomfördes av Länsstyrelsen i Östergötland och Region Östergötland i samarbete med partners inom Östersjöregionen.