Artiklar

Artiklar från EU- fonderna och deras program

 • Upptäck Interreg programmet Norra Periferin och Arktis och dess berättelser om samarbete

  Interreg

  Om du har funderat på varför och hur länder som ligger långt ifrån varandra kan samarbeta och för att skapa förändring i deras region. Då kan programmets nya visuella resultatkarta hjälpa dig att utveckla och inspirera din projektidé.

 • Så kan besöksnäringen stärkas av en app

  Sverige behöver växande och välmående företag. Samtidigt behöver vi en hållbar tillväxt för att det ska fungera i längden. I Gävleborg, Dalarna och Värmlands län är besöksnäring och turism en viktig bransch och där använder sig företag av appen Ways2Go för att jobba hållbart och stå sig konkurrenskraftiga på marknaden.

 • Investeringsstödet har positiva och långsiktiga effekter

  Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

  Det kan dock dröja innan effekten märks. De första åren efter investering påverkas till och med produktivitet och omsättning negativt. I utvärderingen Förväntade effekter av investeringsstöd inom landsbygdsprogrammet analyseras stödets påverkan på jordbruksföretagens konkurrenskraft under en 10-årsperiod.

 • Internet + landsbygden = sant

  Fondgemensamt

  Många företagare och andra på landsbygden ser fibernätet som en garant för en pålitlig Internetuppkoppling i framtiden. Bredbandsstödet är en pusselbit för att åstadkomma detta, visar utvärderingen av stödet.

 • Den framgångsrika uppfinnaren jobbar inte ensam

  Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

  Ensam är inte stark – i alla fall om man ska gå dit ingen gått förut. När det gäller att ta fram nya innovationer inom jordbruk, trädgård och rennäring så är det en fördel att jobba i grupp. Det visar halvtidsrapporten för utvärderingen av stödet EIP-Agri.

 • Fiske- och vattenbruksexempel

  Havs- fiskeri- och vattenbruksfonden, Lokalt ledd utveckling

  Landsbygdsnätverkets tematiska grupp för fiske och vattenbruk drar nu igång en stor kampanj för att öka kunskapen om svensk sjömat. I nio inspirerande artiklar berättar de om hur vägen till tallriken ser ut för våra livsmedel från hav, sjöar och odlingar.