Risker och möjligheter med flerfondslösningen inom Lokalt ledd utveckling

Sverige involverar alla de fyra Europeiska struktur- och investeringsfonderna i arbetet med lokalt ledd utveckling. Flerfondslösningen har stor potential, men bär också med sig stora risker. Det menar fyra tjänstemän från EU-kommissionen som alla arbetar inom olika generaldirektorat med Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden.

Ett kollage av fyra personer. Två kvinnoer och två män.

Eleni Paleologou, Stefan De Keersmaecker, Jean Pierre Vercruysse och Karolina Jasinska-Mühleck från fyra olika generaldirektorat.

Karolina Jasinska-Mühleck från direktoratet för jordbruk och landsbygdsutveckling beskriver flerfondslösningen som en ”fantastisk möjlighet”. Bland annat eftersom det ger leaderområdenas beslutsfattande LAG-grupper möjligheter att arbeta mot fler sektorer av lokalsamhället och göra mer heltäckande insatser.

– Flerfondslösningen gör att människor blir uppmuntrade att samarbeta med nya partners som de annars inte skulle ha kommit i kontakt med. Det gör att det blir lättare att skapa partnerskap som representerar hela samhället. Då blir det också möjligt att utveckla lokala samhällen på ett mer hållbart sätt.

Men det finns också risker, poängterar Karolina Jasinska-Mühleck. Behovet av koordination är stort om det ska fungera i framtiden säger hon.

Sällsynt exempel

– Sverige är ett tyvärr ett väldigt sällsynt exempel på ett land som har lyckats. Å andra sidan har ni här lyckats skapa en form av Lokalt ledd utveckling som är så optimal som den kan vara i nuläget.

Eleni Paleologou på direktoratet för regional- och stadspolitik, DG Regio, anser att flerfondslösningen är effektiv för att exempelvis involvera lokalsamhällen och främja tillväxt.

– Det vi behöver nu är förenklade regler och framför allt gemensamma regler för de olika fonderna. Det har ju gjorts en del, det som saknas är inte ambitionerna, men mycket återstår innan vi är framme.

Jean Pierre Vercruysse på direktoratet för havsfrågor och fiske, DG Mare, har arbetat med Leader sedan 1992. Han ser Lokalt ledd utveckling som ett effektivt verktyg inom fiskesektorn, och menar att den åsikten även börjar få fäste bland fiskarna själva.

Han ser positivt på flerfondslösningen, men höjer också ett varningens finger.

– Den stora fördelen är skalan, att projekten kan bli större. Nackdelen är att den administrativa bördan riskerar att växa. Den första utmaningen är inom kommissionen, redan där uppstår svårigheter med att samordna insatserna. Det är olika sektorer med olika kultur och det är ingen naturlig sak att få dem att samverka.

Efterlyser fakta

Stefan De Keersmaecker på direktoratet för sysselsättning menar att flerfondslösningen behöver belysas bättre. Idag saknas fakta och underlag för att kunna göra en tillförlitlig utvärdering, menar han.

– På konferensen om att nå resultat med lokalt ledd utveckling här i Båstad har jag hört väldigt mycket positivt om flerfondslösningen, men det finns betydande kulturella skillnader som måste överbryggas. Inom socialfonden ligger fokus på människor, inte regioner eller territorier. Med flerfondslösningen måste de olika attityderna samordnas och det är svårt.

– Min åsikt är ändå att vi måste göra allt för att få detta att fungera så bra som möjligt och satsa ordentligt på utbildning. Jag tror också att det är jätteviktigt att vi alla hjälps åt på alla nivåer för att undvika att regelverken blir mer komplicerade.

Vad är Lokalt ledd utveckling?

Lokalt ledd utveckling är en arbetsmetod för att utveckla ett lokalt område. Den bygger på leadermetoden. Sverige involverar alla de fyra Europeiska struktur- och investeringsfonderna i arbetet med lokalt ledd utveckling.

Mer information om vad Lokalt ledd utveckling är hittar du här.

Text och foto: Jakob Hydén