Resultaten av EU:s satsningar 2007-2013

EU-kommissionen har publicerat resultatet av en oberoende utvärdering av EU:s investeringar 2007–2013, med en rapport för varje medlemsland.

Viktigaste slutsatserna av utvärderingen

En miljon jobb har skapats – en tredjedel av det totala nettojobbskapandet i hela EU under samma period – och 2,74 euro mer BNP för varje euro från sammanhållningspolitiken. Det ger en avkastning på en biljon euro i ytterligare BNP fram till 2023.

Sammanhållningspolitikens bidrag

Sammanhållningspolitiken har bidragit till ekonomin i alla EU-länder och hjälpt dem genom ekonomiskt svåra tider. Investeringarna har gått till närmare 400 000 uppstartsföretag och andra små och medelstora företag, och visat sig vara en hörnsten i EU:s tillväxt- och jobbagenda.

Sammanhållningspolitiken har bland annat bidragit till att:

  • skapa över 100 000 jobb i Tyskland,
  • ge stöd till 21 000 uppstartsföretag i Sverige,
  • ge stöd till ca 3 900 forskningsprojekt i Ungern,
  • modernisera över 630 km väg, framför allt i det transeuropeiska transportnätet (TEN-T),länk till annan webbplats i Lettland

Förbättringsmöjligheter inom sammanhållningspolitiken

Utvärderingen av perioden 2007–2013 ger också en idé om på vilka områden sammanhållningspolitiken kan förbättras.

Resultatorientering: Utvärderingen visade att mål och resultatfokus kan skärpas. Det görs i reformen 2014–2020 genom att specifika mål per program införs. Mer fokus på resultat genom förenkling och ökad samverkan med andra EU-fonder är avgörande för förberedelserna för regelverket efter 2020.

Finansieringsinstrument: En utmaning för programmen inom sammanhållningspolitiken är att bredda satsningarna från finansieringsinstrumenten till annat än företagsstöd och att förenkla reglerna för dem.

Hållbar utveckling i städerna: Vid utvärderingen kom man fram till att effekterna av EU-satsningar på det här området kunde ha maximerats om man utarbetat integrerade strategier för stadsförnyelse och sociala projekt och involverat lokala aktörer och stödmottagare i större utsträckning.

Läs mer

EU- kommissionens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du läsa mer om rapporten samt ladda ner faktablad för varje land i EU.

Vill du lära dig mer om vad EU:s sammanhållningspolitik är hittar du information härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.