Utvärderingskonferens i februari 2016

kring hur vi tillsammans uppnår Europa 2020- målen

Den 4-5 februari 2016 arrangerade förvaltande myndigheter för de fyra Europeiska struktur- och investeringsfonderna en gemensam konferens med syftet att sprida kunskap om utvärdering och lärande.

Syftet var att stimulera till lärande mellan fonderna och att visa hur uppföljning och utvärdering kan bidra till att programmen, liksom projekt och andra insatser, genomförs bättre.

Temat för konferensen var "Att utvärdera och lära för att tillsammans uppnå Europa 2020- målen".

Du kan ta del av konferensen och vad som diskuterades genom de filmer som finns tillgängliga:

ESI- fondernas utvärderingskonferens- dokumentation i form av filmerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

ESI- fonderna

De tre generaldirektörerna Lars Lööw (Svenska ESF- rådet), Leif Denneberg (Jordbruksverket) och Gunilla Nordlöf (Tillväxtverket) inledde konferensen.