Grönare bostäder och ökad tillväxt i Stockholm

Stockholm står inför stora utmaningar med en ökande befolkning och stor bostadsbrist. Fram till år 2030 planeras därför över 300 000 lägenheter att byggas.

Forskningsprojektet Grön BoStad Stockholm fokuserar på att bidra till en koldioxidsnålare ekonomi, minskad segregation och ökad tillväxt bland små och medelstora företag. Det handlar om allt från nyproduktion och omvandling av bostäder till renovering och skapande av tillfälliga bostäder.

Samverkan skapar hållbara lösningar

Projektet handlar framför allt om samverkan och att göra kunskapsinsatser. Det finns flera pågående projekt när det gäller hållbar stadsutveckling som inte känner till varandra. Vår ambition är att få dessa att samarbeta och utbyta kunskaper och erfarenheter.

– Det speciella med det här projektet är att samhällsutmaningen kring bostäder är så akut. För att lösa bostadskrisen kommer det att krävas fler gemensamma insatser och mer kunskapsspridning. Det finns bra förutsättningar genom att det finns representation från akademin, näringsliv och den offentliga sektorn säger Erik Stenberg lektor på KTH, som är projektledare för Grön BoStad.

Innovativt bostadsbyggande kan lösa sociala problem

Grön BoStads uppgift är att bidra med kunskap kring stadsbyggande som kan göra processerna snabbare och skapa långsiktiga lösningar. Ett av problemen är att miljöteknik i bostadsbyggandet och sociala frågor under lång tid har setts som två separata problem.

– Nu är det hög tid att integrera dessa frågor eftersom segregationen fortsätter att öka. Personligen hoppas jag att vi på 3-5 år har gjort bostadsbyggandet lite grönare, lite smartare och långsiktigare. Målet är dessutom att skapa fler arbetstillfällen i små och medelstora företag, fortsätter Erik Stenberg.

Renovering med nytänkande i Botkyrka

Ett av de pågående projekten är Fittja People´s Palace, som är ett renoveringsuppdrag av ett miljonprogramshus i Botkyrka, som drivs av Botkyrkabyggen tillsammans med NCC och Spridd arkitektkontor. En av utmaningarna är att hitta nya lösningar för att renovera bostäderna utan att hyreshöjningarna gör att människor inte har råd att bo kvar.

Ola Broms Wessel, en av delägarna i Spridd, berättar att ambitionen har varit att göra bidraget funktionellt utifrån befintliga förutsättningar.

– Att hantera en teknisk uppgradering med en hållbar budget och att samtidigt få ut så mycket som möjligt av de befintliga strukturerna, både fysiskt och socialt, är en stor utmaning. Vi har hela tiden strävat efter att respektera de boendes intressen, och har därför valt en relativt snabb och okomplicerad lösning som gör att hyresgästerna kan bo kvar och att hyreshöjningarna hålls låga.

Fler lärande exempel på temat Hållbar Stadsutveckling finns på hållbarstad.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fakta om projektet

Projekttid: 2016-08-01 – 2019-07-31

Beviljat belopp från Europeiska regionala utvecklingsfonden: 30 387 183 kr

Stödmottagare: Kungliga Tekniska högskolan

Målprogram: Investeringar för tillväxt och sysselsättning
Programområde: Stockholm

Insatsområde: Huvudstadsregionens särskilda utmaningar
Tematiskt mål: Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer