Samarbete har lett till bostadsbyggande- exempel från Östhammar

Trots närheten till Stockholm och Uppsala och stora arbetsgivare har Östhammar i många år haft en stagnerad befolkningsutveckling. En anledning är bostadsbristen. Men tack vare ett samarbete med externa fastighetsföretag håller kommunen nu på att vända den negativa trenden.

Förra året hade Östhammar en tydligt positiv befolkningstillväxt för första gången på 15 år, främst tack vare inflyttade flyktingar. Men det är en utmaning att hitta bostäder åt de nya invånarna då Östhammars bostadsutbud inte är tillräckligt varierat och kännetecknas av en alltför orörlig bostadsmarknad. Detta har lett till bostadsbrist och kö till det kommunala bostadsbolagets hyreslägenheter. Därför bosätter sig nyinflyttade ofta någon annanstans eftersom bostadsutbudet är så skralt, trots att de får attraktiva jobb på Forsmark, Sandvik Coromant eller Östhammar kommun, med dryga 1500 anställda var.

Genom Tillväxtverket har kommunen nu fått möjligheten att arbeta med att stärka livsmiljöns attraktivitet och vända bostadsbristen. Projektledare Torsten Blomé jobbar i en styrgrupp bestående av kommunens mark- och exploateringsgrupp som både ska öka bostadsbyggandet och påskynda detaljplaneförfarandet. Marc Micallef på Norrtäljebaserade byggbolaget Credentia är en av de som nappade på Östhammars förfrågan om att bygga bostäder. Totalt bygger de mellan 150 och 170 bostadsrätter. En tvåa säljs för dryga miljonen och 3000 kronor i månadskostnad.

– Lägenheterna är tänkta att locka såväl äldre som yngre. Vi vill också locka fler utifrån att flytta till Östhammar, säger Marc Micallef.

Framfast, ett Stockholmsbaserat bostadsbolag, planerar att bygga 12 små bostadsrättsradhus i första skedet och priset blir cirka 1.6 miljoner och cirka 3300 kronor i månadsavgift.

– Vi tänker oss att de kan vara intressanta för äldre. Östhammar har ju liksom flera andra platser ett behov av bostäder för äldre, säger Sebastian Stehlin på Framfast.

Potential för fler att flytta till kommunen

Både han och Marc Micallef anser att samarbetet med kommunen fungerar väl och att det finns potential för fler att flytta till Östhammar tack vare det havsnära läget, närhet till storstäder samt rimliga bostadspriser. De välkomnar ännu fler bostadsaktörer.

– Fler byggnadsherrar bidrar till en mer varierad bebyggelse samtidigt som vi öppnar upp marknaden då vi marknadsför kommunen och projekten på flera håll, säger Marc Micallef.

Enligt Torsten Blomé har det varit en utmaning att snabba på detaljplanförfarandet, som ibland tagit så lång tid som tre år. Nu har de fått upp farten och idag är det fyra handläggare som jobbar med detaljplaner.

– Nästa steg för styrgruppen är att ta fram en digital plattform. Den ska på ett enkelt sätt visa bostadsföretag hur det går till att bygga i Östhammar, säger Torsten Blomé.

Andra utmaningar, enligt honom, är att inte bli beroende av de personliga relationerna i ett sådana här projekt men också att administrationen kräver så mycket personalresurser.

– Ett exempel är alla de utredningar som efterfrågas i planskedet, vilket inte alltid står i proportion till storleken på projekten.

Torsten Blomé är hoppfull angående utmaningen att få projektet att fortgå även efter projekttidens slut.

– Underhållet av plattformen är inga problem och vi har inga tunga budgetposter. Samverkansmöten kommer att fortsätta eftersom styrgruppen finns kvar och samarbetet med regionförbundet fortgår.

Tillväxt kräver planering. Vi stärker företagens konkurrenskraft genom samverkan mellan näringslivsutveckling och samhällsplanering på regional och kommunal nivå.

Fler lärande exempel på temat Hållbar Stadsutveckling finns på hållbarstad.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster