Sydsvenskt samarbete för ökad integration genom socialt företagande

Yalla Sofielund är ett socialfondsprojekt som drivs som ett partnerskap mellan Malmö Stad och den idéburna organisationen Yalla Trappan. Projektet, som varit igång sedan i maj 2016, har redan hjälpt deltagare vidare till studier och arbete. Men framförallt har man fått personer som suttit isolerade hemma i 15-20 år att bli aktiva deltagare i samhällslivet, med arbete, bättre kunskaper i svenska och en ökad självkänsla. Nu står många på kö för att få delta i projektet.

En kvinna och en man arbetar med att sätta ihop stolar.

Verksamheten är indelad i fyra olika verkstäder: ateljé, lokalvård, möbeltapetsering och café och catering. Den huvudsakliga metoden som Yalla Sofielund använder sig av kretsar kring det kooperativa arbetssättet där man fokuserar på ”att lära genom att göra”.

- Sofielund har länge varit något av ett problemområde i Malmö, med fattigdom, kriminalitet och socialt utanförskap. Samtidigt är det ett område där mycket händer inom kultur och föreningsliv och där det finns ett stort engagemang. Många lokaler hade stått tomma i området och det fick Fastighetsägar­föreningen Sofielund att ta kontakt med Yalla Trappan, ett tidigare ESF-projekt i Rosengård som haft goda resultat med samma målgrupp. Det ledde till att ett projektpartnerskap bildades mellan fastighetsägaren, Malmö stad och den ideella verksamheten Yalla Trappan, säger projektsekreteraren Maria Svenning.

Bygger vidare på Yalla Trappan

Yalla Sofielund bygger vidare på Yalla Trappans metoder och erfarenheter som ett arbetsintegrerande socialt företag, där samhällsvinsten och medlemsvinsten är det viktiga, det finns inga privata vinstintressen. I och med projektet Yalla Sofielund har verksamheten skalats upp och fått nya lokaler. Samtidigt får andra kommuner möjlighet att lära av den framgångsrika modellen då Yalla Sofielund också ska bli ett kunskapscenter.

Låg utbildningsnivå och liten erfarenhet av arbetslivet

Yalla Sofielund vänder sig till kvinnor och män boende i Malmö kommun som står allra längst från arbetsmarknaden, i åldrarna 25-64 år. Många av deltagarna har utländsk bakgrund och en gemensam nämnare är låg utbildningsnivå och liten erfarenhet av arbetslivet.

- Deltagarna kan ha bott i Sverige i 15-20 år utan att komma in på arbetsmarknaden. Under de tre år som projektet löper kommer 220 kvinnor och män ha möjlighet att delta i projektet. På sikt är målet att Yalla Sofielund ska bli en självbärande verksamhet på samma sätt som Yalla Trappan har blivit, säger Maria Svenning.

Unik samverkan

Projektet har fyra delsyften: ökad anställningsbarhet hos de som står längst från arbetsmarknaden genom en stärkt koppling mellan utbildning och arbetsliv. Att skapa fler arbetstillfällen för målgruppen genom att hitta former för en systematisk samverkan mellan näringsliv, kommun, statliga myndigheter och den idéburna sektorn. En ökad social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Och spridning av Yalla Trappans koncept och metoder för att öka förutsättningarna för etablerandet av fler arbetsintegrerande sociala företag lokalt, regionalt och nationellt.

Lära genom att göra

Verksamheten är indelad i fyra olika verkstäder: ateljé, lokalvård, möbeltapetsering och café och catering. Den huvudsakliga metoden som Yalla Sofielund använder sig av kretsar kring det kooperativa arbetssättet där man fokuserar på ”att lära genom att göra”. Genom arbetssättet, som inkluderar ansvarstagande, delaktighet, samarbete och möjlighet till påverkan, blir den enskilde deltagarens kompetens, bidrag och åsikt viktig vilket stärker självkänslan och självständigheten.

Diskussionsgrupper, undervisning och studiebesök

Utöver det dagliga arbetet i verkstäderna arrangerar projektet diskussionsgrupper för deltagarna, där man tar upp frågor om arbetsrätt och arbetskultur i Sverige. Man har undervisning i samhällskunskap och i svenska. Projektet jobbar också med kartläggning av individens erfarenhet och behov och tar fram individuella handlingsplaner som följs upp varje månad. Man har hälsoaktiviteter, som promenader och avslappningsövningar. Projektet gör också studiebesök runt om i staden för att introducera sociala aktiviteter som många har känt sig exkluderade ifrån tidigare.

- Just nu är det 43 deltagare som är aktiva i projektet, ytterligare sju är på väg in. Hittills har vi haft större efterfrågan än beräknat på café och cateringverksamheten. Och när vi hade Öppet hus nyligen kom det ett hundratal besökare, många fler än beräknat. Det har lett till ett stort tryck i stadsdelen på att få komma med i projektet, folk står på kö nu, säger Maria Svenning.