Långsiktiga effekter

Efterfrågad flyglinje kom till tack vare Nordic Business Link

Ökad export mellan företag i Norrbotten och nordligaste Finland och Norge var tanken bakom interregprojektet Nordic Business Link. Fyra år efter projektslut syntes spåren av projektet bland annat genom en helt ny flyglinje mellan Luleå, Tromsö och Uleåborg.

Ett rent näringslivsperspektiv var alltså bakgrunden när projektet, som grundade sig på ett vänortssamarbete mellan Luleå, Uleåborg och den ekonomiska föreningen Bothnian arc, drog igång.

- Vi såg stora möjligheter för företag i Norrbotten att hitta marknader i nordligaste Norge och nordligaste Finland och vice versa. Vi gjorde också en analys hos Handelskammarens medlemsföretag gällande vilka länder de ville öka sin export till. Nordnorge och norra Finland var de klart vanligaste svaren, säger Andreas Lind, dåvarande vd på Norrbottens Handelskammare och under en tid projektledare för Nordic Business Link.

Ett flygplan i snömiljö

Lång startsträcka

Företagen som erbjöds projektets hjälp ansågs ofta ha en lång startsträcka med handeln över landsgränserna.

- Det handlade ofta familjeföretag som inte vill ta stora risker, därför tar det relativt lång tid att ta steget, säger Robert Forsberg, Norrbottens Handelskammare och även han dåvarande projektledare.

Under projektets gång genomfördes en mängd aktiviteter.

- Vi arbetade med olika branscher, ordnade massor av seminarier, besökte och höll i mässor och ordnade matchmakingevent för företag. Projektledningen fanns i Tromsö i Norge och Uleåborg i Finland och var en dörröppnare för många företag, säger Andreas Lind.

Ny flyglinje löste affärer

Resultaten visade sig så småningom och ett av de tydligaste var en ny flyglinje.

- Flyglinjen Luleå-Tromsö-Uleåborg lutande sig mot företagsundersökning som vi tog fram under projekten. Det hade inte varit en etablerad flyglinje i dag om inte projektet funnits. Den var efterfrågad av företagen eftersom det var ett hinder för affärer när den inte fanns, säger Andreas Lind.

Andra effekter visade sig genom fler leveranser, upptäckten av en ny marknad och ett kapat leverantörsled eftersom producenterna kunde nå kunderna direkt, berättar projektledarna. Ett av företagen som hittade en ny marknad var Tyréns - ett konsultföretag inom samhällsbyggnad.

- Affärerna har inte kommit som en blixt från klar himmel, det är en lång kedja av kontakter som så småningom lett till den ”rätta” kontakten. Men nu har vi genomfört affärsprojekt med norska företag, kunder och en marknad i Norge, säger Örjan Matti, affärsutvecklare på Tyréns AB.

Mod att hoppa på affär

Ett annat företag som deltog i projektet var teknikkonsultbolaget Relitor vars vd berättar att det hela gav honom kunskapen och modet att våga hoppa på en affär.

- Jag blev tillfrågad av en företagssammanslutning i Skellefteå, med personer som jag kände till sedan tidigare, att vara med på en affär i Nordnorge. Jag hade bara en vecka på mig att ta ett affärsavgörande beslut. Här skulle jag definitivt säga att projektet sänkte tröskeln för att jag skulle ta beslutet att delta i affären. Jag kände redan till marknaden, personer och affärskulturen där, säger Mikael Nilsson.

Ett flertal personer i skyddshjälmar och reflexvästar tittar på en industribyggnad.

Relitor och IGB visar referensobjekt för norsk delegation.

Tillsammans bildade företagarna IndustriGruppen Bothnia AB och tillsammans kunde de göra anläggningsleveransen.

-Varje enskilt företag klarar det inte ensamt men tillsammans kan man det, avslutar Robert Forsberg.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vill du veta mer om projektet?

Projektet Nordic Busniess Link är finansierat av Interreg Nord.

Du hittar mer information om projektet i projektbanken för Interreg Nord 2007-2013.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Interregprojekt ger långsiktiga resultat

Interreg-programmen ska utveckla samarbete över nationsgränser. De gränsöverskridande programmen har funnits under fem av EU:s programperioder, sen 1990. Men vilka resultat kan vi se idag av projekt som nu är avslutade?

Detta är ett exempel från projekt som drevs under perioden 2007–2013.