Långsiktiga effekter

Bygget av accelerator­modul öppnade en ny marknad för företag

De vann komplicerade upphandlingar, lärde känna den akademiska världen och fann en helt ny marknad. Företagarna som deltog i projektet CATE, som finansierades av Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, kan räkna upp många positiva effekter med sitt deltagande.

Två personer klädd i skyddskläder vid en maskin.

Företaget KISAB, ett verkstadsföretag i Kristianstad inriktat på svetsning, maskinbearbetning och legotillverkning, är ett av flera som i samverkan med universitet i Sverige, Norge och Danmark har byggt en gemensam acceleratormodul till kärnfysiklaboratoriet CERN i Schweiz.

- För oss har detta varit lyckat. Vi har lärt oss väldigt mycket och hade inte varit där vi är i dag om vi inte hade varit med i projektet. Vi har fått många nya ordrar, blivit ”preferred supplier” för Öresundsbron och vågat öppna oss mot kunder som är mer krävande. Nu håller vi på med projekt till Stora Bält för ordrar, säger Heinz Abrahamsson.

Men han drar projektets konsekvenser ett steg längre.

- Vi hade troligen varit kvar och levererat till gamla kunder mot utdöende marknader om inte projektet hade funnits. Detta gav oss modet och utan det hade vi inte haft vår största kund i dag, säger Heinz Abrahamsson och tillägger att projektet var anledningen till att de certifierade sig inom svetsning. Det har i sin tur gjort att de i dag utför svetsarbeten hos ESS och har ramavtal med Max IV.

Kontakt med den akademiska världen

CATE bidrog också till att KISAB tog steget in i den akademiska världen.

- Det fanns inte på kartan tidigare. Vi pratade inte med universitet före projektet, nu har vi kontinuerlig kontakt. Vi har lärt oss mycket om forskarnas arbete så nu kan vi resonera med varandra kring olika problemställningar och hitta bra lösningar. Vi är också aktivt med i olika projekt och när saker ska byggas, säger Heinz Abrahamsson.

En annan person som har uppmärksammat de positiva resultaten är Claes Fahlander, projektledare för CATE och professor i kärnfysik vid Lunds universitet. Han berättar att syftet med projektet var tekniköverföring från akademin till industrin där företag i regionen erbjöds ett kompetensutvecklingsprogram inom acceleratorteknik.

- Partikelacceleratorer, som ESS och MAX IV i Lund, är mycket tekniskt avancerade och CATE syftade till att lära regionala företag att bygga en acceleratormodul av modern typ för en sådan forskningsanläggning. När ESS och MAX IV sedan skulle byggas hade företagen byggt upp en kompetens och kunde delta i upphandlingar.

Ledde till ordrar utanför projektet

Tekniköverföringen skedde i tre steg genom skräddarsydda kurser, studiebesök på avancerade forskningsanläggningar och genom ett pilotprojekt där vissa företag fick bygga komponenter till en accelerator på CERN.

- Vi genomförde fem kurser med mer än 90 deltagare från 30 olika företag. Kurserna blev ofta överbokade på grund av det stora intresset från företagen, säger Claes Fahlander.

En person står bakom en accelerator och jobbar med den.

Acceleratormodulen till CERN fick de bygga i samarbete med forskare.

- Företag i regionen hade tidigare inte byggt acceleratorkomponenter men projektet gav dem den kompetens­utveckling som behövdes för att hitta till den nya marknaden. Nu har de fått en massa ordrar på CERN utanför projektet. Företagen vågar och är förberedda när upphandlingarna kommer och CERN behöver inte leta långt bort för att hitta företag som kan leverera till dem, säger Claes Fahlander.

Deltagit i avancerade upphandlingar

Ett annat företag som deltagit i projektet och levererat delar till CERN är maskinproducenten Examec.

- De detaljer vi levererat gav oss en kompetenshöjning angående hygien och magnetiska egenskaper, vilket förändras under tillverkningsprocessen. Vårt deltagande i projektet har inneburit att forskarna och personalen har lärt känna varandra, säger Mats Ohlsson, vd på Examec.

Vd:n berättar även han om bestående resultat.

-Vi levererar ofta till MaxLab IV och har funnits med i deras ramavtal sen 2012. Vi har deltagit i de mest komplicerade upphandlingarna och vunnit ordrar, även upphandlingar till ESS. Projektet öppnade dörren till en ny marknad och det är inte säkert att företaget hade förstått att detta var en ny och viktig marknad om vi inte deltagit.

Gränsöverskridande samarbete

Han konstaterar också att det numera finns ett fruktsamt samarbete med branschkollegorna i Danmark och Norge.

- Det är värdefullt eftersom det krävs väldigt specialiserade metoder, till exempel elektronstrålesvetsning, för att bygga komponenter till partikelacceleratorer och det är inte alltid den kompetensen finns i svenska företag. Vi har fortfarande kontakt med norska och danska företag om det är någon särskild kompetens eller metod som behövs.

Interregprojekt ger långsiktiga resultat

Interreg-programmen ska utveckla samarbete över nationsgränser. De gränsöverskridande programmen har funnits under fem av EU:s programperioder, sen 1990. Men vilka resultat kan vi se idag av projekt som nu är avslutade?

Detta är ett exempel från projekt som drevs under perioden 2007–2013.