Långsiktiga effekter

Interreg-projektet Green Highway resulterade i grön motorväg och fler småföretagare

En 580 kilometer lång upprustad vandringsled som kantas av nya företag och en ”grön motorväg” med fossila transporter i centrum är resultatet av ett samarbetsprojekt mellan städerna Sundsvall, Östersund och Trondheim. Detta genom projekten SÖT och Green Highway, finansierade av Interreg Sverige-Norge.

Bil som åker på en landsväg

Foto: Mats Lind

Allt började 2008 med EU-projektet SÖT som skulle bygga på samarbete mellan städerna Sundsvall, Östersund och Trondheim. Tre år senare tog projektet Green Highway vid för att skapa ett grönt stråk av tillväxt mellan SÖT-städerna.

Green Highway bestod av tre delprojekt där fokus låg på fossila transporter. De andra två delprojekten innefattade kultur- och upplevelsenäring där arbetet gick ut på att utveckla vandringsturismen i området längs St Olavsleden samt studentstadsutveckling som betydde ett ökat utbyte och samarbete mellan de lärosäten som fanns i städerna. Det sistnämnda projektdelen togs dock bort.

Men resultat i de andra delarna lät inte vänta på sig.

- I dag finns en uppbyggd ladd-infrastruktur med gott om laddstationer i Sundsvall, Östersund och Trondheim och en laddstation av olika slag minst var nionde mil mellan städerna längs E14, även i en del små samhällen längs vägen. Varumärket Tesla visste inte ens om att Östersund fanns och det fanns inte en enda laddstation i Östersundsområdet innan projekten började, säger Tomas Arvidsson, projektledare från Östersunds kommun och fortsätter:

- Testprojekt för smarta elnät som Jämtkraft och Mittuniversitet har genomfört i ett nationellt projekt är ett resultat av kraftbolagens vilja att genomföra denna omställning och förändring.

Bild där bilen tankas med miljövänligt bränsle

Foto: Mats Lind

Regionförstoring över landsgränsen

I dag är Green Highwaylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ett registrerat varumärke där man inte bara jobbar med elektrifiering utan också med andra fossilfria bränslen, vätgasutvecklingen och flytande biogas och även med möjligheten till tankställen längs Green Highwaystråket av vätgas och biogas. Löpande sker en dialog med aktörer för hela värdekedjan för att lyckas med den målsättningen.

- När det gäller laddstråket jobbar vi mindre med den fysiska etableringen av laddplatser eftersom det finns kommersiella aktörer som driver den utvecklingen nu och detsamma gäller betalsystem, hur kunden ska betala smart, och hur infrastrukturen ska se ut runt omkring i vårt samhälle säger Tomas Arvidsson.

Han berättar vidare att samarbetet över landsgränsen var viktigt ur flera synpunkter.

- För Östersunds del har det inneburit en naturlig regionförstoring. Det är bara 27 mil mellan Östersund och Trondheim men nationsgränsen har tidigare inneburit en mental spärr. Regionförstoringen är bra för näringslivsutveckling, forskning och universitet. När projektet började var det inte helt ok att prata om det här som en region, men med tiden har fler och fler börjat använda begreppet SÖT-regionen, säger Tomas Arvidsson.

Vandringsled mellan Sverige och Norge en framgång

Det andra delprojektet, den drygt 50 mil långa vandringsleden St Olavsledenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, är en annan framgångshistoria. 2013 återinvigdes leden som går mellan svenska Selånger till norska Trondheim.

- Första året var det fem personer som gick eller cyklade minst 20 mil på leden, andra året 75 stycken, tredje 375, fjärde 500 och vi räknar med 3000 år 2020. Människorna har kommit från 20 olika nationer och det visar på att leden når en internationell marknad, säger Putte Eby, tidigare projektledare, numera besöksnäringsstrateg på Östersunds kommun.

Det har resulterat i nya satsningar när möjligheterna blir tydliga och fler vågar ta steget att bli en entreprenör längs leden. I dag finns exempelvis 127 boendeerbjudanden mellan Sundsvall och Trondheim. Tidigare fanns det i princip bara de etablerade hotellen längs leden.

- Före projektet fanns i princip ingenting. Ingen hemsida och ingen samordning. Det fanns människor som gick leden på sträckor där lokala entusiaster röjt och fixat med leden men det var ingen turistprodukt, säger Tomas Arvidsson

- I dag finns det guideböcker för leden på fyra språk och den har utnämnts till Europas bästa vandringsled enligt en brittisk journalist.

Hade motsvarande resultat kunnat uppnås om projekten inte funnits?

- Nej, det finns inte en chans. Genom projekten har kommunerna fått resurser och tid för det krävs otroligt mycket möten och resurser. Någon måste ha kapacitet och drivet att jobba med frågan, ordna och bjuda in, prata affärsutveckling och varumärkesarbete. Nu har vi i stället skapat förutsättningar så att företag ser vinningen med att vara med i den omställning som de flesta kan se enbart som en kostnad mer än en möjlighet, säger Tomas Arvidsson. 

Vill du veta mer om projektet?

Läs mer om projekten SÖTlänk till annan webbplats och Green Highway.länk till annan webbplats

Båda finansierades av Interreg Sverige-Norge.länk till annan webbplats

Interregprojekt ger långsiktiga resultat

Interreg-programmen ska utveckla samarbete över nationsgränser. De gränsöverskridande programmen har funnits under fem av EU:s programperioder, sen 1990. Men vilka resultat kan vi se idag av projekt som nu är avslutade?

Detta är ett exempel från projekt som drevs under perioden 2007–2013.