Social innovation som viktig framgångsfaktor

Hur kan den offentliga sektorn använda kultur för att generera social innovation? Den frågan har Länsstyrelsen tillsammans med lokala aktörer i Skåne under de två senaste åren arbetat med i en lokal URBACT-grupp inom ramen för det europeiska BoostInno-projektet. En av lärdomarna har varit behovet av en kultuinkubator för social innovation i Skåne. Enligt projektledaren Jörgen Dehlin skulle denna ge stöd till grupper som sällan hörs när det gäller medborgardialog och samhällsutveckling för att ta sina idéer vidare.

Tre äldre män och två kvinnor sitter vid ett bord och tittar glatt in i kameran.

- Kärnfrågan i BoostInno Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. var hur offentlig sektor kan bli en mäklare för social innovation, säger Jörgen Dehlin, som var kontaktperson och projektledare för BoostInno i Skåne.

Kreativa diskussioner och konkreta idéer

Samarbetet i den lokala gruppen, där sju lokala aktörer deltog, fungerade väldigt bra. Aktörerna besökte varandra för att ta del av det dagliga arbetet inom bland annat landsbygdsutveckling och kulturutveckling. Gruppen träffades ungefär var sjätte vecka och alla deltagare var engagerade i att arbeta utifrån den så kallade kaosteorin i kombination med modellen om den omvända pyramiden.

- Kaosteorin handlar om att diskussioner inte följer någon given väg utan att tankar flödar fritt i en vindlande bana som kan ge flera utvikningar. Den omvända pyramiden går ut på att gruppen börjar med en kärnfråga och sedan pratar sig neråt, istället för att gå från A till B till C som vid en på förhand given agenda. Allteftersom gruppen rör sig neråt i pyramiden blir diskussionen mer konkret tills pyramidens spets nås, och det är där gruppen kan formulera vad de vill göra eller hur de ska gå vidare. Jag ville testa modellen i skarpa lägen och BoostInno var läge för det, berättar Jörgen Dehlin.

Den gemensamma tanketiden resulterade i flera kreativa diskussioner och konkreta idéer. Jörgen Dehlin fortsätter:

- När vi i slutet av projektet kom ner till spetsen av pyramiden kom vi fram till att det behövs någon form av kulturinkubator i Skåne för att utveckla idéer inom kulturområdet som bottnar i ett samhällsintresse – att man vill förändra och göra samhället bättre. Det handlar om smala innovationer för smala målgrupper. Jag tror att det hade kunnat göra mycket nytta. Bollen har nu landat hos oss på Länsstyrelsen för att se hur vi kan ta det vidare, och det är där vi är idag.

Liknande problem i olika städer i EU

Utöver arbetet i den lokala gruppen deltog Länsstyrelsen i det internationella BoostInno-samarbetet, som syftade till att stärka städers sociala innovationsekosystem samt lyfta medborgarnas och lokala aktörers inflytande. Tio städer runtom i Europa deltog i samarbetet och inom ramen för projektet gjordes studiebesök.

- Det som slår en är att problemen ser likadana ut många gånger var vi än vänder oss och att det behövs ett idé- och tankeutbyte för att kunna ta det vidare. Det bekräftar URBACT-programmet. Stora fördelen med URBACT är just mötesytan och tankeutbytet och det har varit oerhört givande, säger Jörgen Dehlin.

Vidare berättar Jörgen Dehlin att sammansättningen i det internationella samarbetet har utgjorts av ett antal stora och resursstarka städer vilket innebär ett stort fokus på stora städers frågor. Både Länsstyrelsen och en stad i Rumänien slängde dock in det lilla perspektivet i sammanhanget. Samarbetet koordinerades av lead partnern från Gdansk för att inkludera alla parter.

Goda erfarenheter av att delta i URBACT- projekt

Jörgen Dehlin är nöjd med projektet och belyser hur enkelt det är att delta i ett URBACT-projekt:

- Programmet har bra stöd på nationell nivå och ett fantastiskt stöd från sekretariatet i Paris som är oerhört flexibla, oerhört lätta att få en dialog med, och som ställer upp och hjälper med att hitta kreativa lösningar på ett helt annat sätt än i många andra EU-program.

På frågan om Länsstyrelsen i Skåne skulle kunna tänka sig att delta i ett URBACT-projekt igen svarar Jörgen Dehlin:

- Ja det kan vi tänka oss. Nu känner vi att en av idéerna som har kommit upp skulle kunna renodlas till att bli ett nytt URBACT-projekt. Sen är frågan om vi skulle vilja vara lead partner eller liknande.

URBACT

Inom Interreg-programmet URBACT arbetar europeiska städer tillsammans över nationsgränser för att utbyta erfarenheter och utveckla en hållbar och integrerad stadsutveckling. Samtidigt arbetar varje stad i en lokal grupp där lokala teman hanteras.

Under våren 2018 avslutades sju projekt där svenska städer har deltagit. BoostInno i Skåne är den första i en serie där du får ta del av svenska URBACT-erfarenheter. Du kan redan nu se fram emot att under hösten läsa om Freight TAILS i Umeå, Smart IMPACT i Stockholm, TechTown i Gävle, Resilient Europe i Malmö, AGRI-URBAN i Södertälje, samt CHANGE! i Skåne.

Du kan läsa mer om om programmet samt om pågående projekt på URBACTs webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

urbact