Långsiktiga effekter

Best Agers: Bredare syn på äldre i arbetslivet där fördelarna med kompetens och erfarenhet lyfts fram

En åldrande befolkning som både vill och kan fortsätta att arbeta efter 65 är förutsättningen för att vi ska få råd med pensioner i framtiden. Men att ta tillvara kompetens och erfarenhet hos de äldre är också viktigt för att företag och organisationer ska kunna lösa kompetensförsörjningen, till exempel att fortsätta att verka i glesbygdsområden. Detta handlade Interreg- projektet Best Agers om.

En äldre dam ler mot en liten flicka som petar damen på hakan

En åldrande befolkning kräver förändrade attityder på arbetsmarknaden

Allt fler blir allt äldre. Det är ett faktum som vi måste hantera. I framtiden måste vi arbeta längre för att hjälpa till att betala pensionerna. Men det finns också vinster på det individuella planet med att fortsätta att vara yrkesaktiv om man har hälsan. 

Projektet Best Agers inleddes 2007, i en tid när frågan om att äldre skulle fortsätta att arbeta efter 65 nyss hade väckts. Normen var att alla skulle pensionera sig vid 65 års ålder. Frågan om att kanske inte göra det uppfattades på sina håll som provocerande. Men bland de äldre var entusiasmen stor. Många hade känt att de inte kunde påverka sin situation. Man har den ålder man har men man kanske är piggare än sin ålder. Eller tvärtom mer sliten än vad åldern indikerar. Pensionsåldern borde vara mer individanpassad, tyckte många.

- Projektet Best Agers handlade mycket om att förändra attityder, säger Ewa Hedkvist Petersen som var projektledare på Region Norrbotten (fd Norrbottens läns landsting). Det var klarlagt att det skulle uppstå personalbrist inom många områden och att det var nödvändigt att förändra synen på hur länge man ska arbeta. Men också vikten av att behålla kompetens och poängtera hur viktigt det är ta tillvara en erfaren, kunnig medarbetare.

I projektet tittade man på hur man gjort i andra länder. I Danmark jobbade man till exempel med mentorskap där de äldre medarbetarna fick vägleda de yngre. Från England fick man idéer på utbildning för äldre som vill starta företag. Det var inte så vanligt 2007 men idag förekommer det ofta.

Projektet blev en ögonöppnare om fördelarna med att få äldre att arbeta längre

Göteborgs universitet bidrog i projektet med en genomlysning av läget i Norrbottens län med ålder och arbete, utifrån att det är ett län med särskilda problem med kompetensförsörjning. Man fann att det fanns först och främst fyra hinder för äldres fortsatta yrkesverksamhet; regler och lagar, hälsa, kompetens och attityder.

- Projektet blev en ögonöppnare för både praktiker och forskare, säger Roland Kadefors som är docent och forskare vid institutionen för sociologi och arbetsvetenskap. Det är viktigt att ta vara på de äldres bidrag i arbetslivet. Den kompentensnod som byggdes upp efter projektet medverkar till att forskarna på Göteborgs universitet fortsätter att vara inblandade i diskussioner om kompetensförsörjning på arbetsplatser. Vi har fortsatt kontakt med de aktörer som bidrog i projektet, framför allt med tyskarna. I Tyskland har man liknande problem som vi med en åldrande befolkning.

Efter projekttidens slut har andra följdprojekt upprättats. Ett är ”Best Agers Lighthouses” som under två år letade upp organisationer och gjorde interventioner för att skapa modeller för hur man i praktiken skulle närma sig problemet. En sådan är tandvården i Norrbotten.

Helena Wiklander är HR-chef på Folktandvården inom Region Norrbotten.
- Vi medverkade i projektet Best Agers och fick en ökad medvetenhet om vikten av att behålla äldre medarbetare, säger hon. Genom projektet tog vi fram stöddokument som fortfarande används inför medarbetarsamtal med äldre personer och som är mycket uppskattat av de berörda cheferna inom vår organisation. Det innehåller specifika frågor till medarbetare som är 55 år eller äldre.

- Allt som allt kan man säga att vi har tagit till oss fördelarna med att få äldre medarbetare att arbeta lite längre, fortsätter Helena. Den erfarenhet och kompetens som de besitter är viktig för kontinuiteten i vår verksamhet.

Anna Lindberg, regional utvecklingsdirektör på Region Norrbotten, berättar att lärdomar från Best Agers har spritt sig: Det finns en väldigt stor medvetenhet i organisationen att få medarbetarna att finnas kvar längre, inte bara inom tandvården utan i hela organisationen. De är bland annat viktiga i handledarsituationer.

Projektet Best Agers fick ett fantastiskt gensvar från massmedia och har varit en viktig del i debatten om det framtida arbetslivet.

- Det här är ju en fråga som engagerar såväl allmänheten som fackföreningar och arbetsgivarorganisationer, säger Roland Kadefors. Vi har även blivit inbjudna till regeringskansliet och fått presentera projektet på EU-nivå! Och intresset fortsätter att vara stort. Nu är det även yngre forskare i gruppen som också får frågor om att medverka i olika arbetslivssammanhang och diskutera frågor som handlar om ålder och arbetslivet.

Karta över länder i norden och baltikum som är fyllda i olika nyanser av blått.

Vill du veta mer om projektet?

Projektet finansierades av EU- programmet Interreg Baltic Sea Region.  Interregprojekt ger långsiktiga resultat

Interreg-programmen ska utveckla samarbete över nationsgränser. De gränsöverskridande programmen har funnits under fem av EU:s programperioder, sen 1990. Men vilka resultat kan vi se idag av projekt som nu är avslutade?

Detta är ett exempel från projekt som drevs under perioden 2007–2013.