Programmen och pengarna ger bränsle till landsbygdsutveckling

Har du besökt en gårdsbutik, solat på en allmän brygga eller sparkat boll på byns fotbollsplan i sommar? Då kanske du har sett exempel på verksamhet som fått pengar från landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet eller regional- och socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling 2014–2020.

en kvinna som går ut genom dörren till en butik.

Foto: Patrik Svedberg

Ost, integration, och 530 km stängsel mot rovdjur

En mängd olika verksamheter och projekt har fått stöd, från osttillverkning till integrationsprojekt samt från elljusspår och stängsel till kompetensutveckling.

I Jordbruksverkets rapport Programmen och pengarna Pdf, 8 MB, öppnas i nytt fönster. kan du läsa om vad pengarna inom flera stöd har använts till, var i landet de hamnat, vilka som har fått stöd, och annat som kan vara intressant. Däremot ingår inte utvärderingar av långsiktiga effekter av åtgärderna.

Rapporten speglar bredden i de tre programmen, med störst fokus på landsbygdsprogrammet. Den stora mängden olika stöd medför också att stödmiljonerna fördelas på många mindre delar. I ett avsnitt ställs frågan hur stor en budget behöver vara för att det ska vara möjligt att genomföra det som är tänkt.

Här är några axplock ur rapporten:

  • Inom pilotprojekt och utveckling av turism på landsbygden har söktrycket efter pengar varit väldigt stort, cirka 300 procent mer än vad som finns budgeterat.
  • 71 miljoner har beviljats inom stödet till förädling av jordbruksprodukter. Flest investeringar finns inom kategorin Mejeriprodukter som motsvarar 28 procent. Allt fler startar upp egna små gårdsmejerier.
  • Investeringar inom kommersiell service är vanligt inom åtgärden Service och fritid på landsbygden. Drygt 181 miljoner kronor har beviljats till dagligvarubutiker, drivmedelsanläggningar och servicepunkter.

Bakgrund

Programmen ska bidra till att nå EU:s och regeringens mål. Europa 2020 är EU:s gemensamma strategi för tillväxt och sysselsättning som har tre övergripande prioriteringar, smart tillväxt, hållbar tillväxt och tillväxt för alla. Både EU:s och regeringens mål är att programmen bidrar till ett hållbart och konkurrenskraftigt jordbruk, fiske och vattenbruk, fler jobb samt till utveckling av landsbygderna.

Vill du lyssna på hur det går i landsbygdsprogrammet?

Du kan lyssna på webbinariet Vad får vi för alla miljoner i landsbygdsprogrammet? som du hittar på Landsbygdsnätverkets webbplats Länk till annan webbplats.. Där kan du hitta detta och många andra intressanta webbinarier även efter sändning.