Mentorprogammet gör succé i hela landet

Sedan november 2016 har det varit möjligt för företagare inom jordbruk, trädgård och rennäring att vidga sina nätverk och jobba med utveckling av sina företag tillsammans med en handplockad mentor. Satsningen kallas för mentorprogrammet och finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Programmen, som erbjuds helt gratis, har gjort succé runtom i Sverige och trycket på platserna har ökat. Erika Ekesbo Andrén från UTSIKT Affärsutveckling AB, som ansvarar för mentorprogrammet i tre län, har just nu igång sitt andra gäng med mentorer och adepter samtidigt som hon planerar för en tredje och fjärde uppstart.

Genom möten och diskussioner med erfarna företagare är tanken att adepten ska få ökad kunskap samt kunna reflektera över sitt eget företagande. Erika Ekesbo Andrén har under sin karriär matchat ihop drygt 160 mentorpar och känner därmed till receptet för att lyckas. Erikas program består av 20 par som har tolv enskilda träffar samt sju gemensamma gruppträffar där olika företag besöks. Thomas Dalkvist och Lina Edvardsson från Jordbruksverket passade på att besöka en av de gemensamma träffarna i Skövde.

Filip Larsson och Sara Runsten tillsammans med sin mentor Thomas Berglund

Filip Larsson, Sara Runsten och Thomas Berglund

Nya och gamla ostar har något gemensamt

Adepterna Filip Larsson och Sara Runsten fick reda på programmet genom Erika.

- Först tyckte vi inte att det var en självklarhet att vara med i programmet men vi blev övertalade eftersom att vi var rädda för att gå miste om något bra. Det visade sig att Erika fixade det så otroligt bra.

Vår tanke var att vi ville ha en mentor från en annan bransch, men då fick Erika tag på Thomas Berglund, vilket var det bästa tänkbara scenariot för oss. Thomas är VD för Almnäs Bruk och har lång erfarenhet av osttillverkning.

- Rent krasst så är vår idé med vårt deltagande i mentorprogrammet att få öka försäljningen på stekosten. Förhoppningen är att få tankar om hur vi ska komma dit. Nu har vi en trevlig förmån med den galet drivna karln Thomas, han har ju många kontakter som är intressanta för oss. Inte att vi vill utnyttja hans position och kontakter, men om han erbjuder sig att dela kontakterna så säger vi inte nej. Det har han redan gjort.

Filip uttrycker att det verkligen var rätt val att gå med. De gemensamma träffarna har varit väldigt givande där man både får möjlighet att lyssna på intressanta seminarier och nätverka med andra.

För mentorn Thomas Berglund är det första gången som han ställer upp som mentor.

- Anledningen till att jag ville vara mentor berodde på de båda människorna bakom produkten samt produkten själv. De är unga, har idéer och drömmar.

- Jag känner igen mig i dem. Under min resa har jag fått mycket hjälp av andra, både i Sverige och utomlands, utan att de har fått något extra. Nu känner jag att jag vill ge något tillbaka till nästa generation. Det är en tillfredställelse att kunna ge kunskap men jag lär mig också av dem. De når en ung publik som jag inte når, så jag lär mig hur den nya generationen konsumerar, resonerar och tänker. Så mentorskapet är tvåsidigt.

Thomas poängterar att det är viktigt att ha kul under mentorskapets gång och att man ska hjälpa adepterna att kartlägga sina styrkor och hjälpa dem på deras resa.

Sven Claesson och Reinhold Svensson

Sven Claesson och Reinhold Svensson

Win-win för både adept och mentor

Thomas och Lina tog även en pratstund med den karismatiske nötköttsproducenten Sven Claesson. Sven förklarar att han är med i mentorprogrammet för att få nya kunskaper och hitta ny struktur i sitt företagande.

- Vårt problem är att vi har tusen idéer. Min fru bromsar mig och jag går framåt och här behöver vi lite struktur. ”Varför gör vi såhär? Gör såhär istället, vilket ben ska vi stå på?”, sådant vill vi diskutera.

Svens mentor, Reinhold Svensson, har bland annat suttit i Lantmännens styrelse och har mångårig erfarenhet från branschen. Sven beskriver matchningen som klockren och han är helnöjd.

Reinhold har totalt tre adepter samtidigt. De fyra har träffats gemensamt och adepterna själva har planerat en egen träff vid sidan av själva programmet. Sven menar att det är en win-win situation för alla då de har med sig olika bakgrunder inom lantbruksnäringen.

- Just inom den gröna näringen, där man inte sitter i ett kontorslandskap, så träffar vi ju inte varandra. Det gör vi ju nu, när vi alla träffas under ett och samma tak. Att vi då får in de här större företagsledarna som har erfarenhet är ju superbra!

Erika Ekesbo Andrén och Sylvia K Persson

Erika Ekesbo Andrén och Sylvia K Persson

Nätverkande en viktig framgångsfaktor för såväl adept som mentor

Mentorn Sylvia Persson lyfter fram nätverkande som en viktig aspekt även för den som vill vara mentor.

- En anledning till att jag är mentor är att även jag ska kunna nätverka. Man träffar andra mentorer genom de gemensamma träffarna och det är lika viktigt som relationen till adepten. Jag är en person som gillar att träffa nya människor och mitt företagande funkar på det sättet, så det ger mitt företagande mer när jag får nätverka. Det är en del av min lönsamhet att fånga in nya kontakter.

Sylvia har tre kraftfulla adepter som är i början av sina resor som företagare och står inför olika vägval. Bland annat har målsättningar och generationsskifte diskuterats.
Sylvia lyfter fram identitet och känslor som något som ofta återkommer som en central del i generationsskiftesfrågan. Där har hon kunnat lyfta bort en del oro från adepterna och hon tycker att det är bra att bolla sådant med någon som inte tillhör familjen.

- Som adept ska man ta chansen när den finns, var inte rädda för att gå in i programmet. Det blir vad du gör det till, sitter du på rumpan blir det inget men här har du allt att vinna.

Fokus på ägarskifte

Arrangörer av mentorprogrammet i länen Västra Götaland, Värmland, Halland, Kalmar, Kronoberg, Jönköping, Gotland och Östergötland kommer att ha fokus på ägarskiften kommande mentorskapsår.

- Ofta koncentrerar man sig på juridik och glömmer de mjuka värdena som kan vara svåra att prata om med familjen. Där tror jag att mentorprogrammet fyller en funktion, säger Erika.
Inriktningen ägarskifte har visat sig vara efterfrågad av både yngre förmågor som ska ta över en verksamhet men också av de som vill trappa ner och lämna över till någon annan.

Ta del av mentorprogrammet du också!

Känner du igen dig i ägarskiftes-situationen? Eller är du nyfiken på det ordinarie mentorskapsåret? Hör av dig till någon av mentorprogrammets arrangörer för att ta del av ett givande år.