Unga vill ha meningsfyllda fritidsaktiviteter.

”Det ska bli mer fokus på främjande och mindre fokus på åtgärdande”, berättar Jonas Åberg på Halmstads kommun som är med i ett europeiskt URBACT-nätverk där städer arbetar tillsammans för att utveckla framtidens utbildningar. Nätverket heter On Board och består utöver Halmstad av kommuner från Spanien, Portugal, Frankrike, Estland och Polen.

Det övergripande syftet med URBACT-nätverket On Board är att de medverkande kommunerna fram till december 2020 får stöd och hjälp med att förstå, anpassa och föra över en beprövad metod från staden Viladecans i Spanien till sin egen verksamhet. Under de senaste 30 åren har utbildning varit en högt prioriterad fråga i Viladecans och fokus har varit att ge alla invånare i staden tillgång till bra och prisvärda utbildningar. För studenterna betyder det att de i praktiken kan koppla samman traditionell undervisning och självstudier samt att de får möjligheten att kombinera formell utbildning med en icke-formell utbildning.

Nya metoder för att involvera medborgare

Det som är särskilt intressant och nyskapande med metoden är att den spanska kommunen har arbetat med olika partnerskap. Tillsammans har parterna utvecklat nya sätt att ge unga människor de redskap som är nödvändiga för att kunna vara aktiva och involverade medborgare. Redskapen ska även göra det möjligt för de unga att bemöta framtida utmaningar som följd av exempelvis digitalisering. Alla invånare i Viladecans har fått möjlighet att bidra till de bredare och gemensamma utbildningsmålen som, med fokus på jämlikhet och inkludering, hjälper kommunens barn och unga att skapa sin egen karriär.

I Halmstad kommer insatserna att rikta sig mot tre skolor och tio förskolor i Oskarström, som är en tätort med ungefär 4 000 invånare och beläget strax utanför Halmstad. ”Oskarström rymmer många kvaliteter och mycket positivt görs redan idag, men för att främja tillväxt och hållbar utveckling finns det ett behov av helhetssyn och samordning mellan allmänhet, företagare och kommun kring konkreta lösningar - och det är just här som URBACT-nätverket On Board kan ge oss ett lyft ”, berättar Jonas Åberg.

On Board-projektet kommer att drivas av kommunen i nära samverkan med både Samhällsföreningen i Oskarström och Linda Bellvik från utbildningsföretaget Hjärnberikad AB i Kungsbacka. Hjärnberikad har utvecklat ett koncept gällande effektiv hjärnhälsa som redan idag används av företag och skolor över hela Sverige. Hjärnberikad har tillsammans med landets hjärnforskar-elit och Kattegattgymnasiet i Halmstad tagit fram ’10 goda vanor’ som ger kunskap och verktyg för en vässad vardag, och meningen är att dessa ska användas i projektet.

URBACT i Sverige kommer att följa upp genomförandet av On Board-projektet och informera om hur unga människor i Halmstad definierar vilka fritidsaktiviteter som de tycker är spännande och engagerande.

10 goda vanor

1. Mat
Du behöver en jämn tillförsel av energi. Vilka råvaror du använder och hur maten tillagas har stor betydelse för hur dina celler mår och utvecklas. Bryta invanda matmönster och belöna hjärnan med rätt mat och näring – inte snabbmat och socker.

2. Fysisk träning
Det bildas nya hjärnceller vid fysisk aktivitet – därmed blir du smartare när du tränar. Varje gång du promenerar eller joggar och får upp pulsen så bygger hjärnan nya nervceller. Ett minst sagt motiverande faktum.

3. Positiv tanke
Vill du hjälpa din hjärna? Avsätt tid för positiva tankar! Varje dag tänker du över 60 000 tankar, så gör dem glada. Med rätt strategi svänger du förbi det negativa och skapar positiva strukturer. Skratta och din hjärna tackar dig!

4. Hantera stress
Vi kan inte stryka stress från vardagen, men vi kan bygga upp en motståndskraft. Det gäller att hantera stress på rä Samhällsföreningen i Oskarström tt sätt och inse att det finns flera olika sorter. När du får kontroll över vilken typ av stress du upplever faller bitarna på plats.

5. Lär nya saker
En nyfiken hjärna växer stadigt. Ny kunskap skapar stimulans och omgående fler synapser. Kunskapstörst har drivit mänskligheten framåt i alla år – hjärnan stortrivs under processen.

6. Repetition
Hjärnan vill repetera och repetera igen. Det skapar spår som gör att ny kunskap fastnar. Samtidigt får du återhämta dig och känna att du bemästrar något. Så passa på, njut och vila i din repetition!

7. Omväxling
Din hjärna mår bra av omväxling och älskar utmaningar. Våga lämna gamla vanor och tvinga dig att ta nya grepp. Gör något du inte brukar göra – plötsligt blir du väldigt närvarande. Nya upplevelser bidrar till din hjärnas utveckling.

8. Ta egna beslut
Låt din egen hjärna ta dina egna beslut, för ingen känner dig bättre. I dag ställs vi inför mängder av fler val än för tio år sedan och takten ökar. Lär dig strategier som hjälper dig att forma beslut. Lita på dig själv och njut av frihetskänslan.

9. Vänner
Vill du ha en smartare hjärna? Umgås med dina kompisar! Det är ett härligt faktum att din hjärna är allra tryggast i sällskap med äkta vänner. Din hjärna blommar när den smartaste delen ges rejält med utrymme – en vidunderlig kraft.

10. Sömn
Sömnen är avgörande för att hjärnan ska kunna återhämta sig, bearbeta intryck och lösa problem. Du är aktiv när du sover – dessutom rensas hjärnan på slaggprodukter. En effektiv och nödvändig sanering.

On Board - Connecting Cities Through Education

Lead Partner: Viladecans (Spanien)
Partners: Tallinn (Estland)
Nantes (Frankrike)
Poznań (Polen)
Halmstad (Sverige)
Albergaria-a-Velha (Portugal)

Projektperiod: April 2018 - December 2020

urbact