Investeringsstöd till vattenbruk och beredningsindustri leder till mer investeringar

Investeringsstöd är ett viktigt verktyg för att modernisera och utveckla organisationer inom de blå och gröna näringarna. Syftet med investeringsstöden till vattenbruk och företag som bereder fiskeprodukter är att stimulera investeringar som främjar ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Investeringsstöden är därför tydligt kopplade till livsmedelsstrategin, vars syfte bland annat är att öka livsmedelsproduktionen och bidra till en konkurrensmässig livsmedelskedja samtidigt som miljömål nås.

Man stoppar in fiskar i en rökugn.

Investeringsstödet har haft en positiv effekt på företagens investeringar, det visar en utvärdering som gjorts av investeringsstödet till vattenbruk, beredning och saluföring. Vattenbruk och beredningsindustri investerar mer när de har fått stöd än vad de skulle ha gjort annars. Det finns en risk att stöden finansierar investeringar som skulle ha gjorts ändå, så kallade dödviktsförluster. När man undersökt jordbrukssektorn har det visat sig att dödviktsförlusterna kan vara stora. Hur situationen är för vattenbruk och beredningsindustri har inte varit känt eftersom ingen studie tidigare har gjorts för dessa näringar.

I utvärderingen ingår en jämförelse mellan företag som har fått stöd och företag som inte har fått stöd under perioden 2007–2015. Beräkningarna är alltså gjorda på förra programperioden, men det finns likheter i hur stöden beskrivs i pågående programperiod. Det finns dock skillnader i hur stöden är uppbyggda i programmen, vilket gör att man inte kan överföra resultaten mellan programperioderna rakt av.

Resultatet visar att nästan en tredjedel av de totala investeringarna inom vattenbruket och beredningsindustrin har skett med hjälp av stöd. Det förekommer dock dödviktsförluster. Dödviktsförlusterna beräknas till cirka 35 procent för vattenbruket och cirka 75 procent för beredningsindustrin. Det innebär att 35 procent av de investeringar som fått stöd i vattenbruket hade kommit till även utan stödet.

Att dödviktsförlusterna är högre för beredningsföretag än för vattenbruk kan bero på att dessa företag i genomsnitt är större. När man undersöker de mindre beredningsföretagen visar det sig att dödvikten för dessa är cirka 40 procent, det vill säga i samma storleksklass som för vattenbruket.

Trots att dödviktförluster alltså förekommer för dessa investeringsstöd leder investeringsstöden ändå till fler investeringar hos företagen och stöden har på så sätt främjat en ekonomisk och miljömässig hållbar utveckling av vattenbruket och beredningsindustrin.

Rapporten visar också skillnader i förädlingsvärde och produktionsvärde per anställd.

Läs rapporten Investeringsstöd till vattenbruk och beredning och saluföring Länk till annan webbplats.