Vattenbruken är snabba med att knipa pengarna

Stöd till produktiva investeringar i vattenbruk har som syfte att främja ett miljömässigt hållbart och resurseffektivt vattenbruk som också är innovativt, konkurrenskraftigt och kunskapsbaserat. Och det finns det intresse för! Pengarna till stödet användes på rekordtid. På bara 6 månader hade hela budgeten förbrukats, och 31 ansökningar beviljats.

Med vattenbruk menar vi odling av alla slags växter och djur i vatten. Investeringarna gäller saker som att höja syrgashalten i vattnet för att fiskarna ska kunna äta ordentligt även när det är varmt, att anpassa fartyg för att kunna erbjuda musselsafari eller att installera system för att skydda kräftor mot rovdjur och sjukdomar.

I Sverige är odling av fisk vanligast, andelen matfisk som odlas är ungefär sex gånger så stor som skaldjursproduktionen. Ändå gäller 59 procent av ansökningarna just mussel- och ostronodlingar. I dagsläget vet vi inte om detta beror på att skaldjurssektorn är i större behov av stöd, eller om det även finns andra orsaker.

Utöver att musselodling dominerar stödet så har vi i uppföljningen lagt märke till att ett fåtal företag står för en stor del av ansökningarna. För ett par månader sedan skrev vi i bloggen Programmen och pengarna Länk till annan webbplats. om en liknande observation inom investeringsstöd till beredningssektorn. Att mönstret upprepas tyder på en systematik som kan kräva en översyn av framtida regelverk.

Hittills har 66 unika anställda gynnats av stödet, utöver medlemmar i hushållningssällskap. Förutom det bidrar stödet till att öka företagens produktionsvolym och produktionsvärde, men sådana resultatuppgifter bör ses över inför framtida utvärderingar.

Läs mer i rapporten Produktiva investeringar i vattenbruk. Länk till annan webbplats.