Vad har egentligen förändrats sedan förra programperioden inom lokalt ledd utveckling?

Nästa programperiod börjar närma sig med stormsteg. Nu är det dags att börja kolla framåt i tiden för att undersöka hur ett framtida program ska utformas. Men det är minst lika viktigt att kika lite bakåt på hur utvecklingen av stödet som vi idag kallar lokalt ledd utveckling har sett ut.

Möjligheten att arbeta med leadermetoden har nu funnits i fyra programperioder och en hel del har hänt under resans gång. I uppföljningen Ändringar i administrationen av lokalt ledd utveckling Länk till annan webbplats. har vi tittat närmre på hur administrationen och handläggningen har förändrats sedan förra programperioden (2007–2013).

Inför denna programperiod gjordes en del förändringar, en ny e-tjänst har introducerats, ett nytt handläggningssystem har satts i bruk och leaderområdena har fått möjlighet att jobba inom hela fyra fonder. Enligt medarbetarna på leaderkontoren har handläggningen blivit svårare och mer tidskrävande i denna programperiod. Det nya handläggningssystemet tog tid att sätta sig in i för handläggarna på leaderkontoren och på Jordbruksverket. Nu har handläggarna dock kommit in i det nya systemet och därför önskar både handläggarna på Jordbruksverket och leaderkontoren att samma system ska vara kvar i nästa programperiod.

Medarbetarna på leaderkontoret kan se att projekten har tenderat att bli större. Det har även tillkommit nya grupper av sökande som inte sökt stöd i så stor grad innan. Detta beror till stor del på att lokalt ledd utveckling nu bedrivs i fyra fonder samt att det numera går att bevilja företagsstöd. Det har inneburit att nya aktörer har utfört helt nya aktiviteter som inte tidigare har genomförts inom Leader eller lokalt ledd utveckling.

Som sagt så har det hänt ganska mycket i denna programperiod vilket har inneburit såväl utmaningar som möjligheter. Detta tar vi nu med oss in i arbetet inför nästa programperiod som står och knackar på dörren.

Text: Sanna Sulander och Patric Andersson