EU- projekt utvecklar Sveriges spelindustri genom möjlighet att samarbeta med andra länder

Ett EU-finansierat projekt har möjlighet att samverka med andra länder i Östersjöregionen. Samarbetet möjliggörs genom en Transnationell komponent (TNK), ett mindre tilläggsprojekt till ett redan beviljat och pågående projekt inom regionalfonden (ERUF). Ett aktivt arbete pågår på Tillväxtverket för att fler projekt ska ta tillvara på denna möjlighet. Här kan du läsa om ett exempel inom spelindustrin.

spelindustrin Östersjöregionen

TNK stärker samarbete i global gamingbransch

Det transnationella komponent-projektet Gaming cluster collaboration in the Baltic Sea Region är en påbyggnad av projektet Innovation Game. Meningen med huvudprojektet är att stärka etableringen av en hållbar och innovativ utvecklingsmiljö för spelutveckling och spelrelaterade verksamhet i norra Norrland. Genom tillägget av den transnationella komponenten är syftet att stärka huvudprojektet genom samverkan med spelkluster inom Östersjöregionen.

– Det här är ett av våra senast tagna TNK-beslut. Spelindustrin är ett bra exempel på hur man kan arbeta med att stärka andra aktörer i närområdet genom samarbete istället för konkurrens. Nu får de även möjlighet att göra detta över landsgränser, säger Tobias Kahn, handläggare på Tillväxtverket.

Samverkan är ett väl vedertaget arbetssätt i spelbranschen. Det möjliggör ett samnyttjande av kompetens. Projektet Innovation Game arbetar för att stötta just företagens samverkan, innovationsprocesser och inspirera till ökad sysselsättning inom branschen. Sätt att inspirera är Game Labs, Game Jams, spetskompetensstöd och spetsteknikstöd. Projektet jobbar också för att öka företagens nätverk på en internationell arena.

– Spelstudios är ”born global”. Därför var det nödvändigt för oss att söka samarbete med andra spelindustrikluster för att hålla uppe innovationskraften i vårt eget arbete. Tillsammans kan vi identifiera gemensamma utmaningar och testa olika lösningar, säger Lars Lindblom, Projektledare Arctic Game Lab.

Projektmål är att länka samman spelklustren och därigenom föra spelutvecklarna närmare varandra. Samtidigt är meningen att fördjupa den gemensamma spelmarknaden, stärka den gemensamma kunskapen, öka genomslagskraften på idéer och stimulera till nya innovationer.

Arbetet med TNK hjälper till att uppfylla de här målen. Ett arbete som har gått bra och samtidigt varit utmanande enligt Lars Lindblom.

– Ansökningsprocessen var relativt enkel och supporten och engagemanget från Tillväxtverket har varit på topp. Enda krångligheten var att TNK är relativt ungt och därför har det inte funnits svar på alla våra frågor. Däremot har det kompenserats av Tillväxtverkets handläggares serviceanda. Tillsammans har vi utvecklat svar som fungerat, säger han.

Allmänt om den transnationella komponenten

Redan beviljade projekt inom Regionalfonden (ERUF) som vill samarbeta med utländska parter inom Östersjöregionen har möjlighet att ansöka om utökade medel. Beslut och aktiviteter inom en transnationell komponent ska bidra till genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen. Strategin har tre huvudsakliga mål: rädda havsmiljön, länka samman regionen och öka välståndet.

EU:s strategi för Östersjöregionen berör EU:s medlemsstater i regionen, det vill säga Polen, Litauen, Lettland, Estland, Finland, Sverige, Danmark samt norra Tyskland. Det finns även länder utanför EU som deltar aktivt i arbetet med strategin.

Tilläggsprojektet kan kopplas till befintliga projekt inom samtliga insatsområden, under förutsättning att de bidrar till programmets måluppfyllelse, ger ett mervärde för programområdet samt bidrar till Östersjöstrategins mål och prioriteringar. Samverkansåtgärderna bör vara inriktade på att hitta och/eller genomföra gemensamma lösningar på gränsöverskridande problem.

Mer information finns på Så söker ni stöd för ett gräns­över­skridande arbetelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vid frågor om TNK-projekt, kontakta Madelen Nilsson (uppdragsansvarig för EU:s strategi för Östersjöregionen på Tillväxtverket).