Internet + landsbygden = sant

Många företagare och andra på landsbygden ser fibernätet som en garant för en pålitlig Internetuppkoppling i framtiden. Bredbandsstödet är en pusselbit för att åstadkomma detta, visar utvärderingen av stödet.

Traktor gräver dike för bredband

Ingen vill behöva klättra upp på taket med telefon och padda bara för få uppkoppling och kontakt med omvärlden. Företagare och andra behöver bra och stabil tillgång till Internet – oavsett om man bor i Stockholm eller Sorsele. I slutrapporten om bredbandsstödet, som publicerades i juni 2019, skriver utvärderarna Patrik Cras, Yvonne Gunnarsdotter och Ylva Jonsson vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), att infrastrukturen för bredband har betydelse för lokal utveckling och att den minskar skillnaden mellan stad och land.

Landsbygdsprogrammet finansierar stöd till utbyggnad av nätet mellan kunden och närmaste sammankopplingspunkt till fibernätet (accessnät). Regionalfondsprogrammen finansierar stöd till ortssammanbindande nät. Fibernät är ju bara ett av flera sätt att få uppkoppling. Hur ser då företagare och boende på landsbygden på den här satsningen i förhållande till andra lösningar, som mobilt bredband eller äldre tekniker som ADSL?

Svaren från de intervjuade tyder på att många ser fibernätet som en garant för stabil tillgång till Internet även i framtiden, när de gamla kopparnäten monterats ner. Mobilt bredband är ett fungerande alternativ i vissa områden men mindre bra på andra orter. Mobila lösningar kan också ha kapacitetsproblem, till exempel vid hög belastning. ADSL-tekniken via kopparnät fungerar bra nära telestation, men allt sämre ju längre från stationen man bor.

En tolkning av utvärderingen är att bredbandsstödet är en av många pusselbitar, men en viktig sådan, i bygget av framtidens uppkopplade landsbygd.

I rapporten redovisar författarna också en del kritiska röster. Kritikerna menar till exempel att stödmodellen inte är den effektivaste för att stimulera marknaden att bygga i glest befolkade områden. Kritiker hävdar också att stöden i vissa fall gått till områden som inom en snar framtid hade kunnat byggas ut på kommersiell grund.

Läs hela slutrapporten Utvärdering av stöd till utbyggnad av bredband Länk till annan webbplats.